Geen loket compensatievoorstellen

0

Er komt geen apart loket waar klanten met een woekerpolis een oordeel kunnen krijgen over de redelijkheid van gedane compensatievoorstellen. Volgens minister Dijsselbloem zijn er geen signalen dat een omvangrijke groep klanten zonder bijstand hierover in gesprek is met zijn verzekeraar.

Dat schrijft de minister in een brief waarmee hij de Tweede Kamer informeert over de actuele stand van zaken in het beleggingsverzekeringendossier. Het voorstel voor de oprichting van een loket voor compensatievoorstellen, werd in september 2015 gedaan door de voorzitter van de Commissie Verzekeraars. Hij deed dat op persoonlijke titel tijdens een hoorzitting over de toekomst van de verzekeringssector.

Noodzaak niet te toetsen

Eind oktober liet Dijsselbloem al weten dat een toetsingsloket voor compensatievoorstellen slechts toegevoegde waarde zou kunnen hebben voor klanten die zonder bijstand een klachtenprocedure voeren. Aan de Tweede Kamer schrijft de minister nu: “Het is echter complex gebleken om te achterhalen om welk deel van de klanten in een klachtenprocedure het gaat, aangezien verzekeraars, gerechtelijke – en geschilleninstanties niet bijhouden of een klant zich al dan niet laat bijstaan door een deskundige partij en organisaties die consumenten ondersteunen ook geen gegevens bijhouden over consumenten die zonder hen een procedure voeren.”

Dijsselbloem wijst erop dat klanten al (juridische) mogelijkheden hebben om rechtsbijstand of een oplossing van het geschil te zoeken. “Zo bestaat voor klanten met een rechtsbijstandsverzekering de mogelijkheid om zich door de rechtsbijstandsverzekeraar te laten bijstaan in het geschil met de verzekeraar. Daarnaast kunnen klanten zich (ook zonder rechtsbijstand) wenden tot de geschilleninstantie Kifid of kunnen ze een gerechtelijke procedure entameren. Verzekeraars zijn verplicht te zorgen voor een adequate behandeling van klachten en dienen de klant bij een (gedeeltelijke) afwijzing van de klacht (nogmaals) te wijzen op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan het Kifid of het geschil bij een burgerlijke rechter aanhangig te maken.”

Geen harde bewijzen

Ook verzekeraars hebben volgens de minister aangegeven weinig toegevoegde waarde te zien in een formeel loket, omdat het volgens hen weinig voorkomt dat een klant zonder enige vorm van bijstand in gesprek is met een verzekeraar over compensatie. De Consumentenbond heeft volgens Dijsselbloem echter de indruk dat consumenten wél regelmatig zonder bijstand met een verzekeraar in gesprek zijn over een klacht. Maar volgens de Consumentenbond worden deze klachten vaak niet doorgezet.

Ook de diverse belangenorganisaties voor gedupeerden kunnen behulpzaam zijn, schrijft Dijsselbloem. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van deze organisaties voldoende gewaarborgd is, werkt de minister van Veiligheid en Justitie momenteel aan een wetsvoorstel ter introductie van een collectieve schadevergoedingsactie in het Burgerlijk Wetboek (het wetsvoorstel uitvoering motie Dijksma). Dit wetsvoorstel zal volgens Dijsselbloem naar verwachting eind 2016 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.