Geen beweging bij energielabel F en G woningen

0

Halverwege 2022 had al bijna 32% van de woningen met een geregistreerd label een energielabel A, het hoogste aandeel ooit gemeten. Het aantal woningen met een energielabel F of G label blijft ondanks die vergroeningsslag echter al geruime tijd gelijk, blijkt uit de Calcasa WOX kwartaalindex.

De stagnerende daling geldt met name in de huurmarkt, waar volgens Calcasa op dit moment bijna 11% van de woningen over een energielabel E, F of G beschikt. Het aantal woningen met een energielabel G zit al sinds 2017 op hetzelfde niveau. Bij huurwoningen ligt het aantal geregistreerde energielabels relatief wel iets hoger dan bij de koopwoningen. Huizen uit de periode 1975-1990 zijn met name vertegenwoordigd in de C-labels. In de bouwperiode daarvoor is het aandeel woningen met een energielabel D ook relatief groot.

Hoge inkomens

In buurten waar 50% tot 60% van de huishoudens een hoog inkomen heeft, beschikt ruim 56% van de woningen over een energielabel A. In de buurten waar het aandeel hoge inkomens ligt tussen 40% en 50%, is dit afgenomen tot iets meer dan 48%. In buurten waar 60% tot 70% van de huishoudens een laag inkomen heeft, beschikt ongeveer 28% van de woningen over een energielabel A. Deze trend – waarbij het aandeel woningen met een energielabel A afneemt naarmate het aandeel hoge inkomen afneemt – is in zijn algemeenheid terug te zien, stelt Calcasa vast. Daarnaast valt op dat sprake is van een groot aandeel woningen met een energielabel F en G in de buurten met het grootste percentage hoge inkomens.

Energiekosten

Calcasa heeft ook onderzocht hoe groot het verschil is op de maandelijkse energierekening tussen een energiezuinig huis en een huis die dat niet is. Om dit te onderzoeken keek Calcasa allereerst naar de daadwerkelijke verbuikscijfers van gas en elektriciteit. Hierin komt naar voren dat het gasverbruik van woningen met een energielabel G ten opzichte van energielabel A circa 50% hoger is. Daarnaast ligt het elektriciteitsverbruik bij woningen met een energielabel G ten opzichte van woningen met een energielabel A 15 tot 25% hoger.

“Als we deze cijfers vertalen naar een ‘gemiddelde’ woning met een woonoppervlakte van 100 m2, dan zien we dat een woning met een energielabel A bijna 400 m3 minder gas en vrijwel 300 kWh minder elektriciteit verbruikt dan een woning met een energielabel G. Voor een gemiddelde koopwoning met een woonoppervlakte van 100 m2 liggen de jaarlijkse energielasten dan circa 2.000 euro (circa 40%) hoger bij een energielabel G dan bij een energielabel A. Een vergelijkbare analyse voor een gemiddelde huurwoning laat zelfs zien dat dit verschil in de jaarlijkse energielasten dan zelfs circa 2.500 euro bedraagt.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.