FSC pleit voor bredere aanpak huizenmarkt

0

Als gevolg van oplopende inflatie en rentes doet zich een omslag op financiële markten voor. Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) constateert dat het van belang is dat deze aanpassing geleidelijk verloopt. Daarnaast bestaan op dit moment zorgen over de geopolitieke situatie die economische en financiële kwetsbaarheden kunnen versterken. Daarbij is aangetekend dat de vergadering van het FSC vond plaats op 11 februari, voordat verdere escalatie van het conflict in Oekraïne plaats vond.

Verder pleit het FSC voor een bredere aanpak van de huizenmarkt, waarbij zowel de aanbod- als vraagkant en de samenhang tussen kopen en huren integraal moeten worden bezien. Tot slot zal het FSC nader onderzoek doen naar de eventuele beleidsimplicaties van liquiditeitsrisico’s bij pensioenfondsen en hebben betrokken partijen geconstateerd dat zich na de brexit geen grote systeemrisico’s op handelsplatformen voordoen.

Huizenmarkt

FSC: “In de afgelopen jaren zijn de huizenprijzen in Nederland sterk gestegen, mede door de lage rente, knelpunten in het aanbod en een aanhoudende stimulering van de vraag. Daarnaast maken huishoudens steeds meer gebruik van hun maximale leenruimte om een woning te kunnen financieren, waarbij ook de inzet van aflossingsvrije hypotheken weer toeneemt, nadat eerder sprake was van een dalende trend na de kredietcrisis. Als de huizenmarkt langzaam afkoelt, zal dit naar verwachting tot beperkte economische effecten leiden, maar een grotere correctie kan een forse impact hebben.”

Meer woningen

De hervormingsagenda van het kabinet richt zich vooral op het creëren van extra aanbod van woningen. Het FSC benadrukt dat een bredere aanpak nodig is, waarbij ook aandacht wordt besteed aan maatregelen die de huidige vraagstimulering kunnen doen verminderen. Ook bestaan nog grote verschillen tussen kopen en huren. Het is van belang dat de huurmarkt zich meer ontwikkelt en een wezenlijk alternatief voor kopen vormt. Het FSC roept hypotheekaanbieders op om de bestaande leennormen zorgvuldig te blijven hanteren en het gebruik van uitzonderingsmogelijkheden kritisch te bezien. Daarnaast constateert het dat de huidige systematiek van leennormen op macroniveau onbedoeld gevoelig kan zijn voor factoren die zich cyclisch gedragen.

Liquiditeitsrisico’s pensioenfondsen

Nederlandse pensioenfondsen en hun uitvoerders kunnen in geval van uitzonderlijke stress op financiële markten met omvangrijke margeverplichtingen worden geconfronteerd. De huidige regelgeving bevat verschillende instrumenten om liquiditeitsontwikkelingen te beheersen. Het FSC zal nader onderzoek doen naar de wenselijkheid van mogelijk aanvullende beleidsopties om liquiditeitsrisico’s te beheersen. Dit zal in samenhang met bestaande regelgeving en lopende nationale en internationale beleidsinitiatieven worden bezien.

Deelnemers FSC

In het Financieel Stabiliteitscomité spreken vertegenwoordigers van de AFM, DNB en het ministerie van Financiën over ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het Centraal Planbureau neemt als externe deskundige deel aan de vergaderingen. De President van DNB is voorzitter van het FSC.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.