Fors hogere WIA-instroom in 2016

0

In 2016 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)sterk toegenomen. In de twee voorafgaande jaren was er juist sprake van een daling. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag 2017 (UKV). De stijging in 2016 is geconcentreerd bij twee groepen: WW’ers en werknemers.

Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12% gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. “Zowel de afname in 2015 als de toename in 2016 zijn bijzonder als we naar de historie van de WIA kijken”, aldus UWV. De toename in 2016 is zowel zichtbaar bij de IVA als bij de WGA, en in ongeveer gelijke mate. Het aantal eindedienstverbanders blijft na de sterke afname in 2015 constant.

23% meer WW’ers

Vorig jaar stroomden bijna 23% meer WW’ers de WIA in dan in 2015. Deze stijging is volgens UWV voor 80% te verklaren doordat twee jaar eerder het aantal mensen met een WW-uitkering in een vergelijkbare mate toenam. Daarnaast speelt een rol dat de WW’ers gemiddeld ouder en vaker vrouw zijn (10%). De laatste 10% stijging komt doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend. Er zijn geen uitvoeringstechnische oorzaken aan te wijzen voor de toename.

WIA-instroom vanuit werknemers

De stijging van de WIA-instroom vanuit de werknemers is volgens UWV voor circa 25% te verklaren doordat werknemers gemiddeld steeds ouder zijn en doordat er steeds meer vrouwen werken. Voor ongeveer 25% komt de stijging doordat een groter deel van de WIA-aanvragen werd toegekend. Ook hier zijn geen uitvoeringstechnische oorzaken aan te wijzen voor de toename.

De resterende 50% is het gevolg van meer WIA-aanvragen door werknemers. UWV heeft geen verklaring kunnen vinden voor deze toename van het aantal nieuwe aanvragen. “De ziekmelding, begeleiding en re-integratie in de eerste twee ziektejaren is de verantwoordelijkheid van de werkgever en ligt daarmee buiten het gezichtsveld van UWV.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.