Flexwoning duikt op steeds meer plaatsen op

0

De verwachting is dat er in 2024 ongeveer 8.300 flexwoningen worden gebouwd. In 2023 waren dit er nog zo’n 5.100 en in 2022 zo’n 3.400. Dat blijkt uit de voortgangsbrief van Hugo de Jonge, waarin de minister ook aankondigt de bouw van flexwoningen verder te willen bevorderen.

Dat zou kunnen door een aantal bouwvoorschriften uit het Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) te verduidelijken. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ‘in ongewijzigde samenstelling’ verplaatsen van flexwoningen naar een permanente locatie. En over het kwaliteitsniveau van permanente woningen die initieel gebouwd zijn op een tijdelijke locatie. De woningen voldoen al aan de Bbl-eisen voor nieuwbouw en hoeven dus niet aangepast te worden. Eerder ontstond hierover volgens het ministerie weleens verwarring.

Flexwoningen zijn verplaatsbare woningen die snel gebouwd kunnen worden. Hiermee bieden ze op korte termijn een oplossing voor het woningtekort in Nederland

Financiële regelingen

Met flexwoningen, en het stelsel aan regelingen en ondersteuning om de realisatie van flexwoningen te versnellen, is een nieuwe bouwwijze geïntroduceerd die ook steeds vaker wordt toegepast voor permanente woningbouw. Dit heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in een groeiend aantal flexwoningen, mede dankzij de financiële regelingen vanuit de overheid. Met de nieuwe Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen (SFT) kunnen gemeenten in korte tijd meer sociale huurwoningen ontwikkelen. De regeling loopt van 2023 tot en met 2026. In totaal is er een bedrag van 282 miljoen euro beschikbaar.

De Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF) biedt investeerders meer zekerheid op een vervolglocatie voor de woningen. Dit beperkt de risico’s en onzekerheden die bij het investeren in woningen op tijdelijke locaties komt kijken. Daarnaast zijn gemeenten, corporaties en andere partijen afgelopen jaren intensief ondersteund door experts bij het realiseren van deze relatief nieuwe bouwwijze. Tot slot heeft het Rijk diverse kennisproducten en middelen ontwikkeld, zoals een rekenmodel die de business case van een flexwoon-project inzichtelijk maakt.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.