FinTech en verzekeraars smelten samen

0

Ruim de helft (59%) van de innovatieverantwoordelijken in de verzekeringssector denkt dat over vijf à tien jaar verzekeraars samenwerken met InsurTech- en FinTech-bedrijven en dat deze in elkaar zullen opgaan.

Dat is één van de conclusies uit het Innovatieonderzoek 2017, dat PwC heeft uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Nederlandse verzekeraars zetten stappen op innovatieterrein, al zijn de verschillen tussen een kleine kopgroep en de rest van de verzekeringsmarkt nog vrij fors. De sector ziet beschikbare kennis en competenties binnenshuis, beschikbare verandercapaciteit en wet- en regelgeving momenteel als de belangrijkste belemmeringen om (sneller) te innoveren.

De voortgaande digitalisering zorgt voor nieuwe thema’s die op het pad van verzekeraars komen, zoals autonome voertuigen, virtual reality, Internet of Things, blockchain en de daarmee samenhangende cyberrisico’s.

Ruim de helft (59%) van de innovatieverantwoordelijken in de sector denkt dat over vijf à tien jaar verzekeraars samenwerken met InsurTech- en FinTech-bedrijven en dat deze in elkaar op gaan. Eén op de drie ondervraagden denkt dat dergelijke startups een plek in de markt vinden naast de ‘traditionele’ verzekeraars.

Chatbots

Het PwC-onderzoek maakt duidelijk dat er vijf verzekeraars zijn die goed op innovatiebewustzijn scoren en zich ook sterk op nieuwe thema’s voorbereiden, vooral in technologiehoek. De sector is bezig met onder meer chatbots, big data-toepassingen en blockchain-pilots, maar bijvoorbeeld ook met meer concrete nieuwe producten en diensten zoals drone- en cyberverzekeringen. Veel innovatie-inspanningen zijn ook terug te vinden in het volledig digitaliseren van administratie en informatie online toegankelijk te maken.

De ondervraagden vinden dat kennisdeling, bijvoorbeeld over big data analyse en blockchain, prioriteit moet krijgen om als branche gezamenlijk op te pakken. Ook zouden verzekeraars tezamen kunnen werken aan bewustwording omtrent nieuwe risico’s en een gezamenlijke lobby kunnen voeren om wet- en regelgeving aan te passen, daar waar regels innovatie in de weg staan.

De resultaten van het onderzoek dienen als input voor de discussie in de Innovation Advisory Board, met als doel verder invulling en verdieping te geven aan de Innovatieagenda.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.