FinTech en klimaat centraal bij toezicht DNB

0

Financieel-technologische innovatie en de impact van de ontwikkeling van het klimaat staan centraal in de prioriteiten die toezichthouder DNB in de komende jaren wil leggen in zijn toezicht op de Nederlandse financiële sector. Daarnaast blijft ook de bestrijding van financieel-economische criminaliteit hoog op de prioriteitenlijst van de toezichthouder staan.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde ‘Visie op Toezicht 2018-2022’ en de jaarlijkse toezichtagenda ‘Vooruitblik 2018’ waarin DNB prioriteiten toelicht die in de komende jaren boven op het reguliere toezicht ter hand worden genomen.

Alert blijven

In de nieuwste edities van ‘Visie’ en ‘Vooruitblik’ stelt de toezichthouder dat de financiële sector in het afgelopen decennium na de crisis een noodzakelijke transitie heeft doorgemaakt naar een grotere financiële weerbaarheid. “De Nederlandse economie laat de afgelopen jaren daarbij herstel zien. De crisis heeft evenwel geleerd dat sector en toezichthouder voortdurend alert moeten zijn op nieuwe risico’s en uitdagingen. De transitie is daarmee nog niet ten einde”, aldus DNB.

“Nieuwe partijen betreden de markt met behulp van technologische toepassingen die de dienstverlening verbeteren en die de marktverhoudingen doen veranderen”, meent de toezichterhouder. “Daarbij staan bestaande bedrijfsmodellen onder druk door de langdurig lage rente en zien instellingen en DNB zich geconfronteerd met internationaal ingrijpende veranderingen zoals de Brexit. Tegelijkertijd is er ook convergentie van de Europese financiële toezichtregimes, zoals in het gemeenschappelijke bankentoezicht.”

Kritischer consument

Daarnaast verandert volgens DNB het speelveld in rap tempo door nieuwe nationale en internationale wetgeving, zoals de nieuwe betaalrichtlijn PSD2, de invoering van een nieuw pensioencontract en een herstel- en resolutiekader voor verzekeraars. “Veranderend klantgedrag betekent dat consumenten kritischer zijn dan voorheen, meer inzicht willen hebben bijvoorbeeld in waar hun geld in wordt belegd, en ook van financiële instellingen verwachten dat deze financieel economische criminaliteit tegengaan.”

Regelmoeheid

Na de invoering van nieuwe wet- en regelgeving in reactie op de crisis, ziet de toezichthouder in de sector een zekere regelmoeheid ontstaan, ook onder invloed van de opgaande conjunctuur. “Hoewel het goed is om te kijken naar de effecten van de vele post-crisisregels, vraagt de geschetste dynamiek van de omgeving om waakzaamheid van financiële regelgevers en toezichthouders. Vooral in goede tijden is intensief en streng toezicht van het grootste belang om de opbouw van excessen tegen te gaan. De financiële crisis werd voorafgegaan door een lange periode van deregulering. Een van de lessen van de vorige crisis is dan ook om vooruit te kijken. Het is de uitdaging om toekomstige crises te voorkomen in plaats van te genezen, zonder in dit opzicht als toezichthouder onrealistische verwachtingen te creëren.”

Maatwerk

DNB gaat volgend jaar verder met de uitbouw van zijn ‘Maatwerk voor innovatie’ wanneer bestaande financiële wet- en regelgeving onnodig knellend blijkt voor nieuwe spelers. Onder de prioriteit ‘toekomstgerichtheid en duurzaamheid’ zullen onderzoeken worden gestart naar het verandervermogen van financiële instellingen, naar klimaatrisico’s en naar onbedoelde effecten van wet- en regelgeving. En als het gaat om speerpunt ‘streng op financieel-economische criminaliteit’ voorziet de toezichthouder verder werk voor wat betreft het voorbereiden van de financiële sector op veranderende wet- en regelgeving, de systematische integriteitsrisico-analyse en de financiering van terrorisme. De speerpunten krijgen in 2018 verder gestalte in extra aandacht voor de gevolgen van de lage rente en een mogelijke abrupte rentestijging, voor digitalisering en voor cyberaanvallen.

Verzekeraars

Het toezicht van DNB op verzekeraars zal in 2018 dan ook in het bijzonder gericht zijn op het belang van een sterke financiële positie van verzekeraars en op de vraag of verzekeraars zich voldoende klaar maken voor de toekomst. “DNB besteedt hier in het reguliere toezicht aandacht aan en daarnaast specifiek in de onderzoeken die hieronder worden toegelicht. Vanwege het mogelijke claimrisico verbonden aan beleggingsverzekeringen ziet DNB er bovendien verder onverminderd op toe dat verzekeraars met beleggingsverzekeringen hun verplichtingen kunnen nakomen.”

InsurTech

De impact van technologische innovatie op de verzekeringsbranche – InsurTech – is groot. “Voor het toekomstbestendig maken van verdienmodellen is het ook essentieel dat verzekeraars gebruik maken van de mogelijkheden die technologieën bieden. Bijvoorbeeld de mogelijkheden om het gebruikersgemak en de klantgerichtheid te vergroten en de transitie in gang te zetten naar een meer datagedreven organisatie en een meer flexibele en kostenefficiënte bedrijfsvoering. DNB wil bereiken dat verzekeraars op een verantwoorde wijze omgaan met de risico’s en kansen die voortvloeien uit InsurTech. In 2017 zijn we gestart met een analyse om een helder beeld te krijgen van de invloed van technologieën op de strategie en toekomstbestendigheid van verdienmodellen in de verzekeringssector. Voorlopige bevindingen duiden erop dat op korte termijn InsurTech-ontwikkelingen vooral complementair zijn aan het huidige verdienmodel, maar dat de impact op middellange termijn meer disruptief kan zijn.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.