Financiering agrarische ondernemers lastiger

0

Door de steeds hogere wet- en regelgevingseisen, de sterk wisselende inkomens- en liquiditeitsposities en de (on)mogelijkheden om te kunnen investeren in innovatie en duurzaamheid, is de toekomstige financierbaarheid van boeren en tuinders onder druk komen te staan.

Dat staat in een notitie van de werkgroep agrarische zaken van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De werkgroep bestaat uit ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos. De notitie is door de NVB verstuurd op verzoek van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer.

De NVB geeft de overheid drie richtingen mee:

  • Stimuleer een eerlijke prijs en lastenverdeling in de keten voor agrarische producten. Dit vraagt om actie van alle partners in de keten en dus ook van de overheid.
  • Stimuleer ondernemerschap en kennisontwikkeling. Agrarische ondernemers zijn van grote waarde voor de voedselvoorziening en leefomgeving. Hun rentabiliteit staat onder druk. Ondernemers hebben behoefte aan een duidelijke stip op de horizon en daar kan de politiek bij helpen.
  • Stimuleer een gelijk internationaal speelveld. De Nederlandse food & agri sector geniet wereldwijd faam voor haar duurzaamheid en efficiëntie. Het is van belang dat internationaal een gelijk speelveld ontstaat en agrarische bedrijven de transitie naar volhoudbare voedsel- en landbouwmodellen doorzetten, waardoor Nederland haar meerwaarde (internationaal) kan blijven benutten.

Investeren moet lonen

Doordat de kosten stijgen maar de opbrengsten niet in gelijke verhouding meestijgen staat het inkomen uit het bedrijf voor veel agrarisch ondernemers al jaren onder druk. De stelselmatige veranderingen in regelgeving en maatschappelijke behoeften maakt een strategische koers met bijbehorende meerjarige investeringen volgens de werkgroep nagenoeg onmogelijk. Voor een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector zijn toekomstige duurzame verdienmodellen echter cruciaal, aldus de NVB.

Het is de rol van banken om de ondernemers in de land- en tuinbouw te financieren en in toenemende mate de duurzaamheidstransitie te faciliteren. Maar de extra kosten van duurzame investeringen komen volgens de banken in de praktijk niet altijd tot uiting in een eerlijke vergoeding in een voedselketen waar, met uitzondering van kleine biologische landbouwconcepten, de prijs nog een dominante factor is.

Bazel IV voert druk op

De intrede van Bazel IV-richtlijnen in 2023 versterkt de druk op financierbaarheid bij banken. Kern van deze nieuwe regelgeving rondom kapitaaleisen is dat banken aangestuurd zullen worden om ondernemers nog meer te financieren op basis van rentabiliteit en liquiditeit in plaats van op de waarden als bijvoorbeeld grond, gebouwen en installaties.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.