Financieel Zeker geeft verdieping aan duurzaamheid

0

Bij adviesketen Financieel Zeker staat verduurzaming hoog op de agenda. Ruim een jaar geleden werd het thema duurzaamheid opgepakt. Daarbij werd een koppeling gemaakt met het concept Feel Good Finance, dat alles te maken heeft met duurzaamheid. In de visie van Financieel Zeker is duurzaamheid meer dan alleen klimaatverandering.

Foto: Van links naar rechts: Ruud Noten Salesmanager, Robert van den Broek directeur-eigenaar en Pim Peeters directeur Organisatie en Commercie van adviesketen Financieel Zeker

Consument wordt onvoldoende bereikt

Door duurzaamheid breder te trekken wil de franchiseorganisatie vooral ook een bijdrage leveren aan de bredere welvaart: Er moet een juiste balans zijn tussen het creëren van economische waarde, sociale waarde en ecologische waarde.  Niet voor niets drie zeer belangrijke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG, Sustainable Development Goals) opgesteld door de Verenigde Naties. “Landelijk zijn er al heel veel initiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid, maar die komen vooral vanuit de aanbieders”, stelt Pim Peeters, directeur Organisatie en Commercie: “Probleem is echter dat de consument onvoldoende wordt bereikt in onze ogen. Dat heeft – denken wij – te maken met twee oorzaken: het thema duurzaamheid leeft nog onvoldoende bij de adviseurs en de informatie over verduurzamen is nog erg versnipperd.”

“En dat is best vreemd,” vindt salesmanager Ruud Noten: “Want wie zit er nu hoofdzakelijk met de klant aan tafel? Dat is toch in het overgrote deel van de gevallen het intermediair. Die heeft de positie en de mogelijkheid het onderwerp op tafel te brengen. Wij vinden echter dat het intermediair, en dan bedoel ik vooral de grote adviesketens, dit thema nog onvoldoende oppakt.”

‘Steeds meer klanten willen intrinsiek een bijdrage leveren aan een betere wereld, het milieu of het klimaat’

Klanten hebben interesse

Ook directeur-eigenaar Robert van den Broek ziet dat dit onderwerp niet of nauwelijks wordt meegenomen in een adviesgesprek: “En dat terwijl onafhankelijk onderzoek aantoont, dat het overgrote gedeelte van de klanten hier zeker voor open staat en dit feitelijk ook verwacht van een financieel adviseur. De motivatie van de klant kan hierin natuurlijk verschillen, maar dat is niet erg. Voor de een is dat een verlaging van de maandelijkse woonlasten, voor de ander het verhogen van het wooncomfort. Maar je ziet ook steeds meer dat klanten intrinsiek een bijdrage willen leveren aan een betere wereld, het milieu of het klimaat.”

Om die reden heeft Financieel Zeker het initiatief genomen om hier echt mee aan de slag te gaan. “Als eerste grote adviesketen”, stelt Van den Broek. Na een jaar voorbereiden was de officiële aftrap 30 september jongstleden met een congres. Daar werden aansprekende sprekers uitgenodigd met als doel om te inspireren. “We hebben daarbij niet alleen onze eigen franchisenemers uitgenodigd maar ook onze businesspartners en collega-adviesketens. Daarbij hebben we de oproep gedaan om gezamenlijk als financiële dienstverleners dit thema op te pakken. Dat werd zonder uitzondering positief ontvangen, dus is het een mooie uitgangspositie om dit nu ook echt gezamenlijk op te pakken.”

Versnipperd

“Ook speelt het ontbreken aan een goed inzicht een rol”, legt Noten uit. “Wij zien dat de informatie vanuit de verstrekkers, leveranciers en andere marktpartijen vaak nog erg versnipperd is. Daardoor ziet ook de adviseur soms letterlijk door de bomen het bos niet meer. Wij willen hen daarom hierin maximaal ondersteunen, zodat zij wel een overzicht hebben van de mogelijkheden. Dat doen we door het geven van kennissessies en trainingen. Ook betalen we de externe certificering Adviseur Duurzaam Wonen voor onze franchisenemers; dat geeft maar aan hoe belangrijk wij het vinden. Op ons extranet wordt actuele info gebundeld, waardoor de aangesloten adviseurs in één oogopslag alle relevante informatie eenvoudig kunnen terugvinden. Daarbij geven we ook aan welke aanbieders voldoen aan ons keurmerk Feel Good Finance.”

CO2-challenge

Volgens Van den Broek neemt Financieel Zeker daarbij zelf uiteraard het voortouw: “Wij zorgen er natuurlijk voor dat onze eigen bedrijfsvoering ook aan ons Feel Good Finance criterium voldoet. Daarom hebben we de CO2-uitstoot van onze gehele organisatie, en specifiek die van een hypotheekadviestraject, laten onderzoeken door het gerenommeerde Ingenieursbureau Tauw. Daar kwam uit dat de impact van het afsluiten van een hypotheek ruim 48 kilogram CO2 bedraagt. Deze wordt door ons volledig gecompenseerd. Symbolisch krijgt iedere klant twee boompjes thuisbezorgd. Nuttig en het versterkt ook het bewustzijn. De werkelijke CO2-compensatie doen we door het kopen van officiële certificaten in een samenwerking met Trees For All.

‘Symbolisch krijgt iedere hypotheekklant twee boompjes thuisbezorgd’

“Maar natuurlijk helpen we ook onze franchisenemers hun eigen onderneming te verduurzamen”, vult Peeters aan. “Dat stimuleren we door iedere maand een challenge uit te schrijven waarbij de winnaar een maand lang de beschikking krijgt over een elektrische BMW I3.”

Deze maandelijkse challenge leidt tot ideeën en bijdragen uit eigen gelederen, die weer tot verdere verbeteringen leiden. Maar zeker ook bijdragen aan het continu nadenken over wat er gebeurt en hoe het anders zou kunnen. En zo komt dat ook tot uiting in de arbeidsvoorwaarden. Ook die worden tegen de meetlat van Feel Good Finance gelegd en moeten sociaal zijn.

Dit interview werd eerder gepubliceerd in de november-editie van InFinance eMagazine


Feel Good Finance

Financieel Zeker is een financiële dienstverlener met een heldere visie en missie. Die hebben samen alles te maken met het realiseren van brede welvaart voor mens, milieu en maatschappij. Feel Good Finance noemen ze dat bij Financieel Zeker. Met ruim 120 aangesloten kantoren maakt de soft franchiseformule onderdeel uit van de Qualiora Groep, gevestigd in Veldhoven.

Robert van den Broek: “Financieel Zeker staat voor onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand advies. Onze franchisenemers worden dagelijks ondersteund door een eigen adviescoach. Zo borgen wij dat een advies voldoet aan de hoogste standaard van wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen franchisenemers gebruikmaken van onze commerciële afsprakenprogramma’s. Omdat er geen omzetverplichting is, bepaalt de franchisenemer zijn eigen tempo en werkt ook onder zijn eigen identiteit. Financieel Zeker is een no-nonsense organisatie, laagdrempelig zonder entree-fee, met een bewezen trackrecord.”


 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Alex Klein

Alex Klein is hoofdredacteur van InFinance, een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners.