Financieel-economische criminaliteit stijgt

0

Nederlandse organisaties rapporteren meer financieel-economische criminaliteit dan twee jaar geleden. In 2017 gaf 73% van de 875 ondervraagde experts aan dat hun organisatie in de afgelopen twee jaar in aanraking is gekomen met ‘enige vorm van financieel-economische criminaliteit’. Dit jaar geeft 83% van de respondenten aan dat dit het geval is.

Cybercriminaliteit is de snelst ontwikkelende vorm van financieel-economische criminaliteit is. Ten opzichte van 2017 is zelfs sprake van een forse toename van het gerapporteerd percentage cybercriminaliteit: van 34 naar 60%. Deze cijfers blijken uit de Economic Crime Survey 2019 van PwC.

Datatechnologie

“Maar deze stijging is deels te verklaren dat door de toenemende digitalisering en hyperconnectiviteit organisaties onderling steeds nauwer verbonden zijn en in steeds grotere mate afhankelijk zijn van datatechnologie”, aldus Andreas Mikkers van PwC. “Hackers en (cyber)criminele organisaties worden slimmer en maken gebruik van geavanceerde methodes en technieken. Tegelijkertijd worden de opsporingssystemen intelligenter en doelmatiger.”

Minder compliance

Een opmerkelijke ontwikkeling is de afname van het aantal organisaties met een compliance-programma. Mikkers: “De roep om stelselmatige compliance-programma’s klinkt – zeker gezien recente grote incidenten – steeds luider en de verwachting is dat de regeldruk op dit punt de komende jaren verder zal worden opgeschroefd. Toch is het aantal organisaties met een dergelijk programma sinds 2017 afgenomen van 32 naar 26%. Het zou kunnen dat in deze tijden van economische voorspong weer meer organisaties kiezen voor business as usual.”

Onderbenut

De onderzoeksresultaten laten daarnaast zien dat data-analyse nog altijd wordt onderbenut. Slechts 25% van de respondenten zegt gebruik te maken van data-analyse voor de opsporing van fraude en 14% overweegt dit in de toekomst te gaan doen. Een meerderheid van 44% heeft geen plannen op dit terrein. Mikkers: “Dit zijn teleurstellende cijfers. De hoeveelheid data die door organisaties stroomt, is de laatste jaren verveelvoudigd. Organisaties kunnen het zich niet meer permitteren om geen actie te ondernemen op dit gebied.”

Vrije Universiteit

PwC in Nederland en de sectie criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam houden elke twee jaar de ontwikkeling van financieel-economische criminaliteit in Nederland tegen het licht. Mikkers: “De Economic Crime Survey 2019 is alweer de negende editie. In de afgelopen achttien jaar hebben we zo een consistent en gedetailleerd bestand van onderzoeksgegevens verzameld. Daarbij merken we regelmatig dat de bewustwording rondom fraude te wensen overlaat. Terwijl het weerbaar maken van een organisatie juist daarmee begint.”

Bewust zijn

“Maar bewustwording is pas de eerste stap: uiteindelijk gaat het over het bewust zijn van alle gelederen binnen de organisatie en de noodzaak om bewust te blijven” aldus Mikkers. “Met de Economic Crime Survey willen we dan ook niet alleen de kennis, maar ook de awareness vergroten. Het onderzoek voorziet aan de ene kant onze collega’s van kennis om klanten beter te kunnen bedienen. Daarnaast is het onderzoek een betrouwbare benchmark om uw eigen ervaringen en die van uw organisatie aan af te meten en om inspiratie op te doen voor te nemen vervolgstappen. We dagen u daarbij uit kritisch na te denken over de huidige processen binnen uw organisatie.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Avatar