‘Financials moeten consument meer bewust maken van verduurzaming’

0

Uit een consumentenonderzoek van PA Consulting (PA) blijkt dat 93% van de consumenten verwacht dat duurzame financiële dienstverlening de norm wordt. Bijna de helft ziet dit al tegen 2025 gebeuren. Maar ook blijkt dat consumenten kampen met een kenniskloof wat betreft de mogelijkheden. Financieel dienstverleners zouden hier werk van moeten maken door betere voorlichting te bieden en te innoveren op het gebied van ethische en duurzame financiële producten.

Uit de reacties van 3.500 Europese (waaronder 500 Nederlandse) consumenten blijkt dat alle respondenten duurzamer willen leven. 63% is op zoek naar duurzamere opties voor producten en diensten, terwijl ruim de helft het liefst financiële producten koopt van aanbieders bij wie duurzaamheid voorop staat. Ondanks deze goede bedoelingen realiseren de meeste consumenten zich niet hoeveel invloed hun financiële beslissingen op het klimaat hebben. Slechts een derde van de mensen denkt dat hun persoonlijke financiële keuzes impact op het klimaat hebben en maar 42% ziet beleggen als een optie om het milieu positief te beïnvloeden.

Barrières

Het onderzoek identificeert een aantal belangrijke barrières voor de acceptatie van duurzame financiële producten: gebrek aan voorlichting (57%), pricing (62%), consumentenvertrouwen (57%), beschikbaarheid (56%) en toegankelijkheid (55%). Ook vindt 55% van de consumenten het niet eerlijk om een meerprijs te betalen voor duurzame financiële producten of diensten. En hoewel 64% gelooft dat financieel dienstverleners een kritieke rol spelen in de beweging naar duurzaam leven en bewust consumeren, vindt 53% dat zij zich onvoldoende mengen in het publiek debat.

Dringend behoefte

Aangezien de meerderheid van de consumenten (53%) aangeeft dat er dringend behoefte is aan nieuwe, duurzame financiële producten, moeten financieel dienstverleners het gebrek in kennis en vertrouwen onder consumenten aanpakken. Alleen zo kunnen ze de overstap maken naar duurzame financiering en tegelijkertijd hun positie als positieve maatschappelijke krachten verstevigen.

Snel in actie komen

Mark Griep, hoofd PA Consulting Nederland: “Het zet ons aan het denken dat dit onderzoek een kloof laat zien tussen consumentenverwachtingen en hun vertrouwen in en begrip van beschikbare opties. Consumenten beseffen niet hoe groot de impact van hun financiële keuzes kan zijn op het klimaat. Deze impact is vele malen groter dan andere lifestyle-veranderingen, maar het ontbreekt aan kennis en keuze. Toch willen ze keuzes maken die ertoe doen. Dienstverleners moeten dus snel in actie komen en hun kans grijpen, bewuste consumenten aantrekken en behouden en een maatschappelijk verantwoordelijke rol innemen.”

Positieve maatschappelijke impact

Hans Burg (foto), Agile & Digital Transformations Lead bij PA Consulting: “De druk om binnen enkele jaren duurzame financiering tot mainstream te maken, komt niet alleen vanuit consumenten. Niet-financiële rapportageverplichtingen en regels ter voorkoming van ‘greenwashing’ staan om de hoek, terwijl andere bankregelgeving zich naar alle waarschijnlijkheid ook op duurzaamheid en ESG zal richten. Dit onderzoek onderstreept dat er een onderliggende vraag is naar financiële producten en diensten met een positieve maatschappelijke impact. Als dienstverleners niet aan deze verwachtingen voldoen, komen klantenbehoud, compliance, winst én groeipotentieel in het geding. We zien drie kerninitiatieven die bedrijven kunnen nemen om de grootste impact te maken: hun geloofwaardigheid opbouwen, meer voorlichting geven en blijven innoveren. Dit vergt investeringen en vindingrijkheid, maar het is van cruciaal belang dat de sector nu de omslag maakt.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.