FFP alternatief voor aanpassing Box 3

0

De beroepsvereniging voor financieel planners FFP stelt dat de voorgenomen maatregel voor aanpassing van Box 3 een te grote impact heeft op de kleine en middelgrote belegger, die vermogen opbouwen voor hun aanvullend pensioen. Daarom biedt FFP politiek Den Haag een alternatief voor de maatregel aan.

Toenmalig staatssecretaris Snel van Financiën informeerde de Kamer begin september 2019 per brief over hoe hij Box 3 wil aanpassen. In zijn voorstel wordt straks voor het eerst gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. In dat systeem worden spaargeld, andere vermogensbestanddelen (aangeduid als overige bezittingen) en schulden afzonderlijk vastgesteld en behandeld en wordt voor elk van deze vermogensbestanddelen een forfaitair rendement vastgesteld dat zo goed als mogelijk aansluit bij het werkelijke gemiddelde rendement.

De belangrijkste verschillen tussen het huidige box 3-stelsel en de nieuwe variant waaraan nog wordt gewerkt:

Financiële mismatch

Volgens FFP wordt de consument door dit voorstel beïnvloed bij de vaststelling van zijn beleggingsprofiel. “Hij wordt er hiermee sterker toe aangezet te kiezen voor een profiel dat niet bij zijn persoonlijke situatie past. Hierdoor worden zijn financiële doelen, bijvoorbeeld gericht op opbouw van een aanvulling op zijn pensioenvoorziening, mogelijk niet bereikt. De Hoge Raad heeft in dit verband in juni jl. geoordeeld dat belastingheffing in box 3 een buitensporig zware last is als 4% rendement langere tijd niet haalbaar is zonder (veel) risico te nemen. Het huidige voorstel kan uiteindelijk tot een financiële mismatch leiden voor de zo belangrijke opbouw van persoonlijke financiële voorzieningen. Het opbouwen van individuele financiële voorzieningen wordt bovendien steeds belangrijker, mede in het licht van de terugtredende overheid.”

Alternatief FFP

FFP pleit voor een alternatief waarbij bij de berekening in de nieuwe systematiek rekening wordt gehouden met een verlaagd tarief voor de eerste 250.000 euro aan bezittingen en schulden. “We veronderstellen dat tot dit bedrag 2/3 (zeer) defensief wordt belegd en 1/3 deel offensief wordt belegd. Het tarief wordt dan bepaald door 1/3 * 5,33% en 2/3 * 0,06%. We hebben enkele voorbeelden uitgewerkt die we ook bij de politiek onder de aandacht gaan brengen”, aldus FFP.

Vermogen tot 250.000 euro

Juist de beleggers met een vermogen tot circa 250.000 euro worden volgens FFP straks onevenredig zwaarder belast dan in de huidige systematiek. Daarbij geeft het deze voorbeelden:
1. Voor de gepensioneerde die de afgelopen jaren zelf € 200.000 aan defensief beleggingsvermogen heeft opgebouwd voor aanvulling op zijn inkomen en daarnaast € 20.000 aan spaargeld heeft? Huidige belasting in box 3: € 1.476 Plan 2022: € 3.258 => dit is een verhoging van 220% FFP alternatief: € 927 => dit is een verlaging van 37%
2. De ouders die vanaf de geboorte de kinderbijslag hebben belegd in een beleggingsrekening. Inmiddels is er € 80.000 opgebouwd voor de studie van hun drie kinderen. Zelf hebben ze € 30.000 aan spaargeld. Huidige belasting in box 3: € 261 Plan 2022 € 1.149 => dit is een verhoging van 440% FFP alternatief € 217 => dit is een verlaging van 17%

Defensieve beleggingen

Defensieve beleggingen bieden volgens FFP een gematigd rendement van 1% tot 3%. “Dus lang niet de forfaitair veronderstelde 5,33%. Alleen als kleine beleggers met een zeer offensief profiel beleggen, zouden zij meer rendement kunnen verwachten dan de genoemde 5,33%. Maar dat past vaak niet bij de kleine belegger, want die wil dat soort risico’s helemaal niet nemen. Of hij moet alles omzetten in spaargeld, maar dan betalen ze een negatieve rente aan de bank en holt hun vermogen achteruit.”

Onroerend goed

Argument van de overheid is dat veel beleggers hun vermogen onderbrengen in onroerend goed. Maar dat zijn volgens FFP ook de beleggers uit het volgende voorbeeld, die geen 5,33% rendement maken op dit onroerend goed.

Voorbeeld FFP: “De gepensioneerde die gelijkvloers is gaan wonen en uit de overwaarde een garagebox van €75.000 heeft gekocht en nog € 25.000 spaargeld over heeft om leuke dingen van te doen. Deze ‘belegging’ levert hem niets op. Huidige belasting in box 3 € 207 Plan 2022 € 1.060 => dit is een verhoging van 510% FFP alternatief € 186 => dit is een verlaging van 10%
Degene die de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de systematiek in box 3 en schulden hierin hebben ondergebracht worden zwaarder belast. Zij betaalden de afgelopen jaren echter wel heel weinig belasting.”

Directeur aandeelhouder

Het volgende voorbeeld betreft de directeur aandeelhouder die vermogen heeft in zijn BV en € 2.000.000 aan zichzelf heeft uitgeleend, tegen een rente van 1% per jaar, te betalen aan zijn eigen BV. Met het geleende geld wordt belegd in aandelen en verhuurd onroerend goed, totale waarde € 2.100.000. Het gemiddeld rendement op dat soort beleggingen ligt volgens FFP tussen de 8% en 10%.

Voorbeeld FFP: “Huidige belasting in box 3 € 240 Plan 2022 € 16.675 => dit is een verhoging van 6948% FFP alternatief € 15.418 => dit is een verhoging van 6424% Bij een rendement van 8% levert dit vermogen € 168.000 op, de effectieve belastingdruk bedraagt dan nog steeds minder dan 10%.
Voor de grote belegger die met geleend geld belegt zijn de verschillen merkbaar. Voor de grote belegger die ook spaargeld heeft, zal het lage tarief op het spaargeld het hogere tarief op de beleggingen compenseren.”

Rijke particulier

Het laatste voorbeeld dat FFP geeft betreft de particulier met een groot vermogen:
“Voor een particulier met € 1.000.000 aan beleggingen en € 200.000 aan spaargeld betekent de voorgestelde maatregel: Huidige belasting box 3: € 14.334 Plan 2022: € 17.365 => dit is een verhoging van 21% FFP alternatief: € 14.452 => dit is een verhoging van 1%.

Dit is weliswaar een verzwaring, maar met een dergelijk hoog vermogen is het financieel gezien mogelijk wat meer risico te nemen op een deel van de beleggingen, waardoor ook een hoger rendement kan worden verwacht.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.