Facturen blijven in eerste kwartaal langer liggen

0

Uit de Barometer Betaalgedrag van kredietinformatieverlener Graydon blijkt dat het zakelijk betaalgedrag iets is verslechterd in het eerste kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden worden facturen nu na 39,9 dagen voldaan, wat 0,7 dagen langzamer is dan in het eerste kwartaal van 2018. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2018 (40,0 dagen) is wel sprake van een verbetering.

“Sinds het eerste kwartaal van 2018 zien we een verslechtering in het zakelijk betaalgedrag optreden. Deze verslechtering is in de laatste drie maanden van 2018 omgeslagen in een verbetering die zich ook dit jaar voorzichtig heeft doorgezet. Of dat zo blijft moet nog blijken, aangezien we de afgelopen drie jaar zagen dat het eerste kwartaal juist het kwartaal was waarin facturen het snelst betaald werden”, aldus Maurice van Weerdenburg van Graydon. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZ) heeft in elk geval aangegeven bij verslechtering de betaalcondities voor het MKB aan te willen scherpen.

Graydon

Transport en Logistiek minst vlotte betalers

Op sectorniveau is de Horecasector opnieuw de snelste betaler is van facturen. In deze sector werden facturen in het eerste kwartaal gemiddeld na 38,5 dagen voldaan. Dit is echter wel een verslechtering ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen facturen nog gemiddeld na 37 dagen werden betaald. De Horeacasector wordt op de voet gevolgd door de (semi)Overheid met 38,6 dagen en de Landbouw en Visserij met 39,0 dagen. Voor de (semi)Overheid betekent dit een verbetering in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018, terwijl bij de Landbouw en Visserij sprake is van een verslechtering.

De sector Transport en Logistiek blijft haar facturen het traagst betalen. Evenals in het eerste kwartaal van 2018 worden die nu gemiddeld na 42,6 dagen voldaan. Ook de Leasebedrijven (42,4 dagen) en de IT & Communicatiesector (41,6 dagen) behoren in het eerste kwartaal dit jaar opnieuw tot de traagste betalers. Opvallend is verder de verslechtering bij de Vastgoedsector. Facturen daar in het eerste kwartaal van 2018 nog na gemiddeld 36,1 dagen betaald, terwijl deze dit jaar gemiddeld 40,7 dagen blijven liggen.

Friesland, Zeeland en Gelderland snelste betalers

Op provincieniveau zien we dit eerste kwartaal dezelfde snelst betalende provincies in de top drie staan als in dezelfde periode vorig jaar. Wel is het zo dat de nummers één en twee van plek zijn gewisseld. Facturen worden nu met 38,4 dagen het snelst betaald in Friesland, gevolgd door Zeeland met 38,9 dagen en Gelderland met 39,3 dagen. Flevoland blijft aan kop als het gaat om de traagste betalingen. Ook Zuid-Holland (40,5 dagen) en Limburg (40,3 dagen) behoren net als vorig jaar tot de traagste betalers. Bovendien is ook in deze provincies de betaalsnelheid afgenomen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Avatar