Extern onderzoek naar rentederivaten

0

Op advies van de AFM heeft minister Dijsselbloem drie onafhankelijke deskundigen aangewezen om een “uniform herstelkader te ontwikkelen” bij de afhandeling van de problematiek rond rentederivatenproducten.

De AFM heeft een aanpak gepresenteerd, zodat banken de fouten gaan herstellen die zijn gemaakt in de advisering van klanten over rentederivatenproducten. De toezichthouder beoogt hiermee passende compensatie voor de getroffen klanten, die veelal afkomstig zijn uit het mkb. Dit volgt op de constatering van de AFM in december 2015 dat de herbeoordeling van rentederivatencontracten bij de betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten, waardoor het klantbelang onvoldoende centraal was gesteld.

Voorschrijvend herstelkader

AFM: “Om klanten op de juiste wijze te compenseren voor geleden schade, wordt een ‘uniform voorschrijvend herstelkader’ ingericht. Dit zal voorschrijven hoe banken de derivatencontracten moeten beoordelen en hoe zij een eventuele compensatie moeten bepalen.”

De onafhankelijke deskundigen die Dijsselbloem heeft aangewezen zijn Rutger Schimmelpenninck, Ben Knüppe en Theo Kocken. Zij zullen dit herstelkader in overleg met de banken uitwerken en met hen overeenkomen. Daarbij zullen zij ook overleggen met vertegenwoordigers van mkb-klanten.

Bij de uitvoering van het herstelkader krijgen externe beoordelaars een rol om er voor te zorgen dat het herstelkader op ieder individueel dossier correct wordt toegepast. Daartoe zullen deze externe beoordelaars per bank een plan van aanpak opstellen. De AFM zal controleren of het herstelkader goed wordt toegepast en zal tevens over de voortgang van het traject rapporteren.

Banken zijn positief

De betrokken banken (ABN Amro, ING Bank, Rabobank, Van Lanschot Bankiers en SNS Bank) hebben aangegeven dat ze instemmen met deze aanpak. Voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is positief: “Banken hebben steeds gezegd dat als blijkt dat de dienstverlening in het verleden tekort is geschoten, de betrokken ondernemer een passende oplossing zal worden aangeboden; dat blijft onverminderd het uitgangspunt.”

De afgelopen maanden heeft de AFM de tekortkomingen in de herbeoordelingen en de mogelijke schade voor klanten nader onderzocht. Er zijn daarbij indringende gesprekken gevoerd met de betrokken banken. Tevens heeft de AFM gesproken met vertegenwoordigers van klanten.

Ruimhartiger compenseren

Hoewel een aantal banken naar aanleiding van de gesprekken met de AFM toezeggingen heeft gedaan om ruimhartiger te compenseren, oordeelt de toezichthouder dat de beoordeling van de rentederivatencontracten opnieuw moet worden gedaan. “De deskundigen zullen hiertoe een uniform voorschrijvend herstelkader uitwerken. Hieraan zullen alle contracten opnieuw worden getoetst.” Met deze nieuwe aanpak beoogt de AFM een gerichte en correcte beoordeling van de contracten en daaruit volgend, indien van toepassing, noodzakelijke herstelacties naar klanten, waaronder een passende compensatie.

De toezichthouder: “Uitgangspunt bij het verbeteren van de beoordeling van de rentederivatencontracten is dat de banken het klantbelang centraal stellen. Om klanten recht te doen schrijft het herstelkader in specifieke situaties voor welke acties nodig zijn om opgelopen schade te compenseren en toekomstige schade te voorkomen. Dit moet leiden tot een efficiënte afhandeling en minimale ruimte voor interpretatie door de banken bij de beoordeling van de contracten.”

Herbeoordelingen

De AFM verwacht dat de banken de herbeoordelingen en daaruit voortvloeiende herstelacties medio 2017 zullen hebben uitgevoerd. De banken is verzocht klanten helder te informeren over de herstelacties en het proces.

Naar aanleiding van de bij de toezichthouder geconstateerde tekortkomingen bij de eigen toetsing van de eerdere herbeoordelingen door banken, is op verzoek van de raad van toezicht van de AFM het externe bureau Alvarez & Marsal aangesteld om een onafhankelijk onderzoek bij de AFM uit te voeren. Dit onderzoek is in januari van start gegaan. Verwacht wordt dat dit onderzoek in het tweede kwartaal van 2016 wordt afgerond.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.