EVW: ‘Grote verzekeraars doen erg weinig tegen mensenrechtenschendingen’

0

De negen grootste verzekeraars in Nederland doen in hun beleggingsbeleid te weinig tegen ernstige mensenrechtenschendingen. Dat stelt de Eerlijke Verzekeringswijzer (EVW) naar aanleiding van nieuw onderzoek. Het Verbond Verzekeraars zegt in een reactie zich niet in deze conclusie te kunnen vinden.

“De negen grootste verzekeraars in Nederland investeren samen ruim 4 miljard euro in elf multinationals die direct betrokken zijn bij ernstige en langdurige mensenrechtenschendingen. Ook als ze al jaren op de hoogte zijn van onder meer vervuiling, landroof, geweld en zelfs moord, ondernemen de meeste verzekeraars geen of onvoldoende actie tegen de bedrijven. Daarmee geven zij onvoldoende gehoor aan de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten (‘UN Guiding Principles’), die deze maand tien jaar bestaan.” Dit blijkt volgens EVW uit nieuw onderzoek. “Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Menzis, NN Group en VGZ konden niet aantonen dat ze voldoende actie ondernemen tegen de schendingen, zoals vereist volgens de richtlijnen. Slechts twee verzekeraars konden dat wel: Athora NL en CZ.”

Flink onder maat

“De inzet van de verzekeraars is ook drie jaar na dato flink onder de maat”, zegtTitus Bolten van Amnesty International namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. “De verzekeraars beleggen volop in de elf onderzochte bedrijven, maar de meesten doen onvoldoende hun best om verbeteringen af te dwingen. Geen van de verzekeraars stuurt voldoende aan op herstel of genoegdoening voor de slachtoffers. De VN-richtlijnen geven al tien jaar nauwkeurig aan welke stappen genomen moeten worden, maar in het beste geval volgen verzekeraars slechts enkele stappen op. Zo laten zij de mensenrechtenschendingen op hun beloop en verandert er niets in de situatie van de slachtoffers.”

Mensenrechten

“Nederlandse verzekeraars werken via hun beleggingsbeleid aan het tegengaan van mensenrechtenschendingen en zetten daar onder meer op in via engagement. Binnen de internationale beleggingsportefeuille moeten verzekeraars prioriteren met welke bedrijven ze in gesprek gaan. De keuzes zijn per verzekeraar verschillend”, zegt het Verbond in zijn reactie. “Het rapport van de EVW doet geen recht aan de inspanningen van verzekeraars wat betreft engagement op het gebied van mensenrechten, maar ook op andere dossiers, zoals klimaatverandering. Verzekeraars voeren met veel van de in het onderzoek genoemde bedrijven engagement, maar dit betreft ook andere casussen als in het EVW-onderzoek genoemd. Dergelijke trajecten vergen een lange adem.”

Athora en CZ

Bolten: “Van de negen verzekeraars doet alleen Athora NL het goed (score: 8). CZ scoort een ruime voldoende (7). De zes andere verzekeraars halen geen voldoendes: NN Group en Achmea blijven steken op een 5, Aegon en Menzis komen niet verder dan een 4, ASR en VGZ halen hele dikke onvoldoendes (3 resp. 2). Allianz, een Duitse verzekeraar met 1,3 miljoen klanten in Nederland, wilde als enige niet meewerken aan het onderzoek. Dat terwijl deze verzekeraar maar liefst 2,7 miljard euro investeert in tien van de elf geselecteerde bedrijven. Allianz gaf geen inzicht in de wijze waarop ze op de schendingen reageert, en krijgt daarom de laagste score (1). Transparantie is een belangrijk onderdeel van de internationale richtlijnen voor bedrijven.”

IMVO-convenant

Het Verbond: “Gezamenlijk trekt de sector op via het IMVO-convenant. Hierbij wordt samengewerkt met NGO’s en overheid. Een van de uitkomsten van de samenwerking is het gezamenlijk opgestelde raamwerken over thematisch beleggingsbeleid, waar mensenrechten een prominente rol in spelen. Informatiedeling en het van elkaar leren is een belangrijk onderdeel van het convenant en gericht op het continue verbeteren van het beleggingsbeleid.” Op dit punt ziet het Verbond ruimte voor verbetering.

Gesprek over onderzoeksmethode

Het Verbond en individuele verzekeraars zijn in gesprek met de EVW om samen te kijken naar verbeteringen van de onderzoeksopzet. Verbond: “Tot op op heden heeft dat nog geen concrete verbeteringen opgeleverd. Zo hebben de bedragen die de onderzoekers noemen niet in alle gevallen betrekking op de Nederlandse activiteiten van de bij het onderzoek betrokken verzekeraars, terwijl de EVW zich met haar publicaties wel richt op de Nederlandse consument. De EVW communiceert bij sommige verzekeraars alleen over de Nederlandse tak en bij sommige verzekeraars gaat het om het internationale bedrijf in het buitenland. Het Verbond moedigt de EVW aan om te kijken naar de Nederlandse activiteiten voor een eerlijk en evenwichtig beeld.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.