Enno Wiertsema: ‘Operatie geslaagd…’

0

In zijn maandelijkse column op de Adfiz-website schrijft directeur Enno Wiertsema over het provisieverbod op uitvaartverzekeringen.

Wiertsema: “Bijna dagelijks ben ik met Den Haag in gesprek over aankomende wetgeving, hoe die gaat uitpakken en wat er beter aan kan. Heel sporadisch gaat het gesprek over de evaluatie van een bestaande wet of regel. Wat ik veel liever zou willen is dat we vaker het gesprek aangaan over hoe bestaande wetgeving heeft uitgepakt. Want daar zit wat mij betreft een veel grotere kans op verbetering dan in het bedenken van nieuwe wetten, regels en leidraden.”

Provisieverbod op uitvaartverzekeringen

“Neem nu het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Terugkijkend op de totstandkoming ervan en de kritiek die men had op de incentives en prikkels die verzekeraars boden om hun uitvaartverzekeringen te sluiten, snap ik deze operatie wel. Maar wél in de context en situatie zoals die toen gold. De cultuurverandering die men er indertijd mee wilde bewerkstelligen, is er gekomen; de maatregel heeft zijn werk gedaan en het daarmee beoogde beleidsdoel is bereikt. Op zo’n moment moet de regelgever durven kijken naar hoe een maatregel nu in de praktijk uitpakt. Wat de neveneffecten ervan zijn. En die zijn best heftig.”

Gemeentelijke uitvaarten

“Tot ongeveer tien jaar geleden vonden in Nederland jaarlijks ongeveer 1.800 gemeentelijke uitvaarten plaats. Dat is circa 1 op de 75 sterfgevallen. Die aantallen stijgen sindsdien fors. Journalisten van NPO-podcast Het Onderzoeksbureau vroegen in 2021 bij de veertig grootste gemeenten de cijfers op. Bij de gemeentes die cijfers doorgaven van de laatste tien jaar was sprake van een stijging van maar liefst 60%. En vorig jaar nog bleek uit een rondvraag van journalisten van het Nederlands Dagblad dat de vier grootste gemeenten jaarlijks een op de dertig uitvaarten regelden en betaalden. In Amsterdam vond zelfs een op de twintig uitvaarten ‘van gemeentewege’ plaats.”

Heel verdrietig

“Het is uiteraard heel verdrietig als er bij een overlijden onvoldoende geld is om de eigen begrafenis te bekostigen en de familie niet wil of kan betalen. En ik kan me voorstellen dat daar tal van diepere redenen aan ten grondslag liggen, zoals armoede en eenzaamheid. Maar wat zeker ook niet helpt is dat sinds het provisieverbod steeds minder mensen een uitvaartverzekering sluiten. Of hier echt een duidelijke relatie tussen ligt is – bij mijn weten – nooit onderzocht, maar in 2018 (dus vijf jaar na invoering van het provisieverbod) meldde Dela dat ‘het aantal mensen met een minimuminkomen dat een uitvaartverzekering afsluit, in de afgelopen vijf jaar met meer dan 30% is gedaald’.”

Execution-only

“Dat mensen steeds minder geneigd zijn een uitvaartverzekering te sluiten, hoor ik ook van de leden. Hen valt op dat juist de klanten die er verstandig aan zouden doen een uitvaartverzekering af te sluiten, hiervan afzien omdat ze vooraf apart moeten betalen voor het advies. Adviseurs ‘adviseren’ hen dan noodgedwongen om dan maar zelf via execution-only een uitvaartverzekering af te sluiten. Maar of ze dit vervolgens ook echt doen is natuurlijk maar de vraag.”

Oproep aan Den Haag

“Mijn oproep aan Den Haag is dan ook om samen te bekijken hoe we nu, anno 2024, willen omgaan met het provisieverbod op uitvaartverzekeringen. Het is tijd voor modernisering. De sector is er klaar voor en de klant heeft er behoefte aan. Zal ik een voorstel doen?”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.