Energiebespaarhypotheek naar draagkracht in 2021

0

Huizenbezitters uit buurten met een wijkaanpak voor verduurzaming die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering, kunnen vanaf 2021 de Energiebespaarhypotheek afsluiten. De rentebetaling en aflossing van deze lening (uitzondering maximale LTV) wordt overeengekomen naar draagkracht.

De Energiebespaarhypotheek is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hiermee wordt het ook voor eigenaar-bewoners met een beperkte leenruimte mogelijk om hun woningen te verduurzamen. Dit sluit aan bij het standpunt van het ministerie dat de betaalbaarheid en haalbaarheid voor iedereen uitgangspunten zijn voor de energietransitie.

De rentebetaling en aflossing van de Energiebespaarhypotheek worden overeengekomen naar draagkracht. De volledige productspecificaties van de Energiebespaarhypotheek worden echter pas begin september bekendgemaakt.

Specifieke wijken

De Energiebespaarhypotheek zal in beginsel alleen beschikbaar komen voor woningbezitters die wonen in een door het Rijk aangewezen proeftuinwijk binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. Gemeenten die zo’n wijkaanpak hebben en de Energiebespaarhypotheek mogelijk willen maken voor hun inwoners, kunnen zich vanaf komend najaar hiervoor aanmelden. De wijkaanpakken kunnen alleen maar slagen als iedereen mee kan doen. Het Nationaal Warmtefonds werkt aan een maatwerkfinanciering met zachte voorwaarden waarmee dit op een verantwoorde wijze kan.

Uitzondering op de LTV

In de brief die minister Ollongren (BZK) op 13 mei naar de Tweede Kamer stuurde wordt onder andere ingegaan op de uitzondering op de maximale LTV die voor dit product wordt gemaakt : “Bij de vormgeving van deze financiering is geborgd dat woningeigenaren niet in de problemen komen door de financiering. De financiële positie van de aanvragers bepaalt in welke mate de financiering maandelijks terugbetaald kan worden (financiering naar draagkracht). Dit betekent dat zij maandelijks rente en aflossing betalen voor zover zij daar nog ruimte voor hebben op basis van de leennormen zoals opgenomen in de Regeling hypothecair krediet. Het deel van de aflossing dat niet in hun leenruimte past, blijft onderdeel van de uitstaande schuld. Daarover wordt geen rente berekend. Voor deze vorm is gekozen omdat overkreditering altijd moet worden voorkomen, maar het wel wenselijk is dat deze groep aan financiering kan komen.”

Fiscale aftrekbaarheid

De volledige productspecificaties volgen in september, maar in mei gaf de minister al een aantal zaken prijs. Zo wordt de Regeling hypothecair krediet aangepast om het onder voorwaarden mogelijk te maken om bij deze maatwerkfinanciering meer te lenen dan de maximale Loan-to-Value van 100%. Het maximale financieringsbedrag is 25.000 euro. De kosten van het aanvragen en het afsluiten van de financieringsovereenkomst, zoals voor de toetsing en administratie, worden voor deze specifieke doelgroep gedragen door het Warmtefonds. In hoeverre een dergelijke financiering voldoet aan de voorwaarden voor een eigenwoningschuld en recht geeft op fiscale aftrek van het deel van de rente dat wel wordt betaald bij de maatwerkfinanciering, wordt momenteel getoetst door de Belastingdienst.

Het Nationaal Warmtefonds

Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt sinds 2014 de Energiebespaarlening. Een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden, waarmee particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen de verduurzaming van hun gebouwen kunnen financieren. Omdat het fonds zich naast energiebesparing ook meer is gaan richten op oplossingen voor het op een duurzame manier verwarmen van de woning, gaat de organisatie vanaf vandaag verder als het Nationaal Warmtefonds. In februari zijn hiertoe al de eerste stappen gezet met de introductie van financieringen met een looptijd van maximaal twintig jaar voor woningeigenaren en maximaal dertig jaar voor VvE’s vanaf acht appartementen (voorheen tien).

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.