Eén cao voor Verzekeringsbedrijf Binnendienst en Buitendienst

0

Eén cao voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst en Buitendienst met een looptijd van 1 jaar en een structurele loonsverhoging van 3,25% per 1 februari 2020. Dit zijn de cao-partijen, het Verbond van Verzekeraars, overeengekomen.

Naast loonafspraken hebben partijen uitgebreid gesproken over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, de arbeidskostenontwikkeling en de beheersing daarvan. Op dit moment wordt het onderhandelingsakkoord nader uitgewerkt. Zodra de tekst van het akkoord is goedgekeurd, wordt het akkoord gedeeld met de leden. Daarna vindt een ledenraadpleging plaats. Als alle achterbannen akkoord gaan, komt er een nieuwe cao tot stand.

Duurzame inzetbaarheid centraal

Cao-partijen vinden duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers een belangrijk onderwerp in deze tijd van voortdurende verandering en ontwikkeling op de arbeidsmarkt en de financiële sector. Het stimuleren van medewerkers om hen zelf de regie te laten nemen over hun loopbaan staat hierbij centraal, net als een antwoord op de toenemende vraag naar maatwerk qua arbeidsvoorwaarden, ook met het oog op de werk/privébalans. De Sociale Agenda 2019-2021, waarin cao-partijen een gezamenlijke visie op arbeid hebben geformuleerd, vormt hiervoor de basis.

Looptijd van één jaar

Cao-partijen hebben bewust gekozen voor een looptijd van één jaar en hebben onder andere afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

  • Het invulling geven aan duurzame inzetbaarheid onder andere door het invoeren van een vitaliteitsregeling;
  • Het instellen van een werkgroep die advies geeft over een nieuw en modern functiewaarderings- en beloningssysteem, inclusief een regeling voor demotie en arbeidsmarkttoeslagen;
  • Het instellen van een werkgroep die advies uitbrengt over de beheersbaarheid van de kosten van de middelloonregeling en de CDC-regeling in relatie tot renteontwikkelingen;
  • Het formuleren van gezamenlijke initiatieven aan de hand van de Werkcode financiële sector;
  • Het moderniseren van de cao-teksten.

Zodra het onderhandelingsakkoord gereed is, legt het sectorbestuur arbeidsvoorwaarden dit positief voor aan haar leden.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.