‘DVD wordt begin 2023 vervangen door vergelijkingskaart’

2

Financiën heeft onlangs een besluit ter consultatie voorgelegd waarin is opgenomen dat het huidige dienstverleningsdocument (DVD) voor complexe producten, per begin 2023 wordt vervangen door de vergelijkingskaart. De vervanging van de DVD door de vergelijkingskaart volgt uit de evaluatie provisieverbod die indertijd is gedaan.

Dat schrijft Ludger de Bruijn (foto), senior adviseur Public Affairs en Beleid en bestuurssecretaris van Adfiz, op de website van de brancheorganisatie. “Omdat de huidige DVD onvoldoende wordt gebruik, is in opdracht van het ministerie van Financiën uitgebreid onderzoek gedaan naar een alternatieve vormgeving van het informatiedocument. Doel hiervan is een duidelijker document dat consumenten stimuleert om, meer dan nu het geval is, dienstverleners te vergelijken. Uitkomst van dit onderzoek is de vergelijkingskaart. De voorbeeldkaarten zijn getest bij consumenten en de uitkomst van het onderzoek van Centerdata was dat de nieuwe vergelijkingskaart, naar verwachting, beter gebruikt gaat worden.”

Nieuwe opzet

“De nieuwe opzet is in oktober 2020 door toenmalig minister Hoekstra gedeeld met de Kamer. De minister gaf in zijn brief aan dat hij de verdere uitwerking zou oppakken met de AFM en een vertaling zou maken van de aanbevelingen naar de praktijk. Met het concept besluit vergelijkingskaart is nu de volgende stap gezet en is de datum van invoering voorzien voor begin 2023. Wat betekent dit voor jou?:

  • vanaf begin 2023 gebruik je de vergelijkingskaart i.p.v. de DVD,
  • echter er geldt een overgangstermijn van een half jaar (tot 1 juli 2023) waarin je de DVD mag blijven gebruiken zolang je nog geen vergelijkingskaart hebt gemaakt,
  • voor het maken van de vergelijkingskaart stelt de AFM vanaf datum inwerkingtreding een applicatie beschikbaar waarmee de kaarten kunnen worden aangemaakt. Dit is vergelijkbaar met de huidige DVD generator.”

(On)afhankelijk advies

“Onderdeel van de vergelijkingskaart is informatie aan de consument waaruit blijkt of de dienstverlener op onafhankelijke of afhankelijke basis adviseert. In het conceptbesluit staan de vereisten waaraan je moet voldoen om op onafhankelijke basis te adviseren. Deze eisen waren overigens ook al opgenomen in het consultatiedocument Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2021. Het gaat er daarbij om dat in de beoordeling een toereikend aantal op de markt verkrijgbare financiële producten wordt meegenomen, die voldoende divers zijn wat betreft type en aanbieder. Ook mogen niet uitsluitend producten worden aangeboden van ondernemingen waarmee een nauwe relatie is. De eis van een toereikend aantal producten geldt nu ook voor de huidige bepaling of sprake is van objectief vergelijken.”

Beoordeling

“Nieuw is onder andere dat ook het type product onderdeel is van de beoordeling. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, is niet opgenomen in dit besluit. Dat zal dan ook een onderwerp zijn waar we in de consultatie op zullen ingaan. De consultatietermijn loopt tot medio september.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.