Doorbeleggen… met betere communicatie!

0

2019 was natuurlijk hét jaar van – eindelijk – het PensioenAkkoord! In 2022 wordt het geïmplementeerd. Onderdeel is bijvoorbeeld de lumpsum van 10%. Die vooralsnog wel ten koste gaat van de mogelijkheid van een hoog/laag-constructie. Maar ik ga ervan uit dat dit nog gerepareerd gaat worden!

Gezien de aanhoudende lage marktrente zal er verder meer nadruk moeten komen op doorbeleggen ná pensioendatum. Dat vergt dan wel betere communicatie, zo blijkt ook uit de evaluatie van deze wet eind 2019. Niet alleen van uitvoerders maar ook van adviseurs richting de werknemer. Met het PensioenAkkoord2022 moet overgestapt worden op een flat-rate (beschikbare) premie(regeling). Dat impliceert dan normaliter compensatie voor in ieder geval de groep 40-55-jarigen. Zij bouwen immers minder pensioen op nu de flat-rate bepalend wordt voor hun persoonlijke pensioenopbouw, in plaats van een stijgende staffel en/of een doorsneepremie met wél een normale (middelloon)opbouw. Werkgevers moeten daarom nu al geïnformeerd en begeleid worden om hiermee aan de slag te gaan.

Beloningsbudget

Dan komt direct ook het vraagstuk van employability & pensioen kijken. Mede gezien de aankomende echte vergrijzing en dus krapte op de arbeidsmarkt, wordt de vraag voor werkgevers: hoe zorg ik dat mijn mensen het volhouden tot én na pensioendatum. In overleg met HR (en OR) moet dus een consciëntieus pensioenbeleid geformuleerd – en gecommuniceerd – worden waarbij iedere werknemer persoonlijk begeleid wordt. Werknemers moeten daarbij ook veel meer zélf verantwoordelijk zijn, waarbij een tweede carrière (ook buiten het bedrijf) een optie is.

Het aantal pensioenkeuzes zal de komende jaren alleen maar toenemen

Pensioengeld kan en moet daarvoor ingezet worden. Zolang dat nog niet in alle gevallen (fiscaal juridisch) mogelijk is, is het misschien beter om (tijdelijk) minder pensioen op te bouwen en meer te reserveren voor de periode vóór pensioendatum. Het ouderwetse cafetaria-systeem qua arbeidsvoorwaarden dus. Dat past overigens toch al meer bij de moderne werknemer. Een beloningsbudget en de werknemer bepalen mede hoe dat aangewend wordt, verdeeld over salaris, vakantie, scholing en pensioen.

Kansen

Omdat ook per 2021 de nieuwe wet Pensioenverdeling bij Scheiding ingaat en dus conversie leading wordt, zal pensioencommunicatie/financieel inzicht top of mind moeten zijn. Het aantal pensioenkeuzes zal de komende jaren alleen maar toenemen en pensioen wordt nóg persoonlijker. Pensioengeld voor de hypotheek is daar waarschijnlijk de eerste van. Elke pensioendeskundige die in staat is om de complexe pensioenmaterie aan niet-professionals binnen het bedrijf uit te leggen – en dus ook steeds meer financieel adviseur wordt – heeft de toekomst in pensioenland. In pensioencommunicatie, het aanbieden van flexibele financiële producten én het geven van overall financieel inzicht!

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Theo Gommer

J. Theo Gommer MPLA CCFP is managing-partner bij de &Gommer Pensions Groep/Gommer & Partners Pensioen Advocaten.