DNB kenniscampagne depositogarantie

0

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank is gebleken dat 40% van de Nederlanders niet of nauwelijks op de hoogte is van het depositogarantiestelsel. Als uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie is DNB daarom vandaag samen met de banken een kennis verruimende publiekscampagne gestart.

DNB meet sinds 2017 periodiek de bekendheid met de Nederlandse Depositogarantie. Daarbij valt op dat er een daling is van het aantal Nederlanders dat weet dat geld tot een bepaald maximum is beschermd bij een bankfaillissement (van 76% in 2017 naar 68% in 2020). De bekendheid in algemene zin met depositogarantie (58% in 2020) en de maximale bescherming van 100.000 euro (44% in 2020) is redelijk stabiel. Het streven van DNB en de banken is om eind 2022 de algemene bekendheid met de Nederlandse Depositogarantie te verhogen naar 65% van het publiek.

50 miljard meer beschermd

Door de coronacrises neemt omvang van het spaargeld bij Nederlandse banken snel toe. Eind 2020 was bijna 560 miljard euro aan geld op betaal- en spaarrekeningen bij Nederlandse banken beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Dat is bijna 50 miljard euro meer dan een jaar eerder. Vergeleken met voorgaande jaren noemt DNB de toename van de spaar- en betaaltegoeden bij banken exceptioneel hoog.

Publiekscampagne

De Nederlandse Depositogarantie biedt klanten de zekerheid dat zij hun geld op betaal- en spaarrekening tot maximaal 100.000 euro automatisch terugkrijgen bij een eventueel faillissement van de bank. Dat maar liefs 40% van de Nederlanders niet of nauwelijks op de hoogte is van het feit dat het geld dat zij bij de banken stallen maar tot een bepaald maximum is beschermd, heeft de toezichthouder doen besluiten om het publiek via de nieuwe website www.depositogarantie.nl en video’s op social media intensiever te informeren de Nederlandse Depositogarantie.

Het onderzoek laat ook zien dat het kennisniveau tussen verschillende groepen mensen in de samenleving verschilt. Om al deze doelgroepen te bereiken worden de video’s onder meer ingezet via verschillende online kanalen en media, waaronder YouTube. Ook de banken zullen van het voorlichtingsmateriaal gebruik maken binnen hun eigen communicatiebeleid. Betere bekendheid met depositogarantie leidt volgens DNB tot meer vertrouwen in het financieel systeem en het vergroten van de financiële inclusiviteit. DNB is samen met het Depositogarantiefonds de uitvoerder van de Nederlandse Depositogarantie.

Aankoop en verkoop van een huis

Er is een aanvullende garantie voor deposito’s die tijdelijk worden aangehouden bij de aankoop en verkoop van een huis. Dat is maximaal 500.000 euro tot drie maanden na de storting van het tijdelijk hoge deposito. Dit komt bovenop de reguliere bescherming van 100.000 euro.

Jongeren en vrouwen

Uit het DNB-onderzoek blijkt dat hoe ouder men is, hoe beter bekend met depositogarantie. En binnen alle leeftijdsgroepen is de bekendheid onder mannen groter dan onder vrouwen. Dit leidt ertoe dat oudere mannen (77%) meer dan twee keer zo bekend zijn met depositogarantie dan jonge vrouwen (34%). Daarnaast is ook opleidingsniveau een onderscheidende factor. Onder lager opgeleiden is 39% algemeen bekend met depositogarantie. Onder hoger opgeleiden neemt dit toe tot 73%.

Andere landen

De bekendheid met depositogarantie in Nederland is vergelijkbaar met andere Westerse landen zoals Canada, Finland en Frankrijk. Tegelijkertijd toont de praktijk in andere landen ook dat verbetering mogelijk is. Zo heeft de Britse uitvoerder van depositogarantie (FSCS) haar bekendheid binnen vijf jaar vergroot van 60% naar 76%. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het belangrijk is om te zorgen dat in ieder geval 65% van het publiek in algemene zin bekend is met depositogarantie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.