DNB: ‘Economie koelt af en inflatie blijft hoog’

0

De Nederlandse economie koelt sinds halverwege dit jaar af en zal komend jaar stabiliseren op een groei van 0,8% van het bruto binnenlands product (bbp), al blijft de onzekerheid groot. De afkoeling wordt veroorzaakt door de hoge inflatie en de lagere groei van de wereldhandel. Herstellend uit de coronarecessie draaide de Nederlandse economie in de eerste helft van dit jaar op volle toeren, waardoor de groei over het gehele jaar 2022 nog uitkomt op 4,2%. Na 2023 trekt de economie weer aan, met in 2024 naar verwachting een bbp-groei met het trendmatige (potentiële) tempo (1,6%).

Dit blijkt uit de nieuwe Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV) van DNB. Vanwege de onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne heeft de toezichtghouder een alternatief scenario opgesteld. Daarin blijven energieprijzen langer hoog, bij een lagere groei van de wereldhandel.

Inflatie en arbeidsmarkt

De inflatie heeft dit jaar naar verwachting haar piek bereikt. Bij de voorziene energieprijzen en overheidsmaatregelen volgt in de komende jaren een minder hoge prijsstijging. Vooral door de uitzonderlijke prijsstijging van energie komt de geraamde inflatie dit jaar uit op gemiddeld 11,5%. Daarna volgt een daling naar 4,9% in 2023 en 5,0% in 2024, het jaar waarin het energieprijsplafond stopt.De arbeidsmarkt blijft de komende jaren uiterst krap. De werkloosheid stijgt van 3,6% dit jaar naar 4,2% in 2023, om vervolgens licht te dalen naar 4,0% in 2024. Door de krapte en de hoge inflatie nemen de loonstijgingen toe. Naar verwachting loopt de contractloonstijging bij bedrijven op van 2,9% dit jaar naar 5,0% in 2023 en 4,2% in 2024.

Beleidsaanbevelingen

In de EOV geeft DNB daarom verschillende beleidsaanbevelingen:

  • Kies niet voor langdurige compensatie van energielasten voor grote groepen huishoudens en bedrijven. Richt het compenserende beleid alleen op de huishoudens die zonder inkomenssteun in financiële problemen komen. Bij ongerichte, brede ondersteuning wordt het moeilijker om de inflatie af te remmen.
  • Zet in op verduurzaming huishoudens en bedrijven.
  • Demp koopkrachtverlies met inkomensgroei.
  • Keer terug naar begrotingsdiscipline.

Alternatief scenario

Het is volgens DNB mogelijk dat de energie- en voedselprijzen langer hoog blijven dan in de raming is aangenomen. In een dergelijk scenario, waarin ook de wereldhandelsgroei afneemt, groeit het bbp in 2023 en 2024 met gemiddeld 0,8%-punt minder dan geraamd. Daarbij loopt de inflatie in 2024 op tot boven de 9%, ongeveer 4,5%-punt hoger dan in de raming. Als daarbij het prijsplafond met een jaar zou worden verlengd, wordt de koopkracht van huishoudens langer ondersteund, maar verslechtert het begrotingstekort.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.