Directeur hypotheekketen aangehouden vanwege grootscheepse fraude

0

De politie heeft afgelopen maandag vijf personen aangehouden op verdenking van onder andere hypotheekfraude, valsheid in geschrifte, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het vermoedelijk onterecht ontvangen van coronasteun. Het gaat volgens verschillende bronnen om de bestuurder (Wilco A.) en enkele medewerkers van de landelijke adviesketen Meesters in Hypotheken.

Volgens politie.nl startte de Politie Limburg in november 2021 een onderzoek naar hypotheekfraude. Tegelijkertijd was de FIOD met een onderzoek gestart naar Belastingfraude en witwassen. De Nederlandse Arbeidsinspectie verrichte een onderzoek naar de onterecht verkregen coronasteun. Al snel bleek in de onderzoeken een aantal dezelfde verdachten naar voren te komen. Er werd onder leiding van het OM Limburg en het Functioneel Parket integraal samengewerkt door Politie Limburg, FIOD en de Nederlandse Arbeidsinspectie. De onderzoeken legden een netwerk bloot dat provincie- en landsgrenzen overschrijdt. Daarbij beperkten de onderzoeken zich niet alleen tot de verdachten en de feiten waarvan zij verdacht werden, ook het fenomeen werd in samenwerking met het Regionale Informatie- en Expertise Centrum Limburg (RIEC) nader onderzocht.

Grootschalige hypotheekfraude

Gaande het politieonderzoek werd duidelijk dat er sprake was van grootschalige hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Een aantal verdachten bleek werkzaam te zijn bij een landelijk hypotheekbemiddelaarskantoor. In het netwerk dat werd blootgelegd, bleek tevens valsheid in geschrifte gepleegd te zijn. Valse loonstroken en werkgeversverklaringen werden verkocht waarmee fictieve dienstverbanden werden gecreëerd. Met deze fictieve dienstverbanden en het fictieve loon dat op die wijze werd gecreëerd, werden onder andere hypotheken en huurcontracten geregeld. De bedrijfsstructuren, die hiervoor opgezet werden, stonden vaak op naam van katvangers.

Arbeidsimmigranten

Een pand in Lelystad dat toebehoort aan een van de aangehouden verdachte is verder nog aan een bestuurlijke controle onderworpen. Daar bleken diverse arbeidsimmigranten illegaal te verblijven. Hierop zullen bestuurlijke maatregelen getroffen worden. Gedurende het onderzoek stuitte de politie op diverse signalen van uitkeringsfraude. Dit wordt gedeeld met de betreffende instanties.

Belastingfraude en witwassen

Door de FIOD werden vijf panden doorzocht en werd een 41-jarige man aangehouden. Deze verdachte was aandeelhouder en bestuurder van meerdere bedrijven. Tevens werd er contant geld en een voertuig in beslag genomen. Het onderzoek bij de FIOD richt zich op het vermoedelijk opzettelijk niet betalen van de verschuldigde loonheffingen door een of meer van deze bedrijven. De belastingschuld van de verdachten loopt daarmee in de miljoenen. Daarnaast wordt vermoed dat deze 41-jarige verdachte samen met een 46-jarige vrouwelijke verdachte, zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen waarbij gebruik werd gemaakt van de bankrekeningen van verschillende bedrijven. Zo werden op deze rekeningen gelden ontvangen, welke vermoedelijk grotendeels uit strafbare feiten afkomstig waren. Ook werden loonbetalingen verricht, waarbij mogelijk deels sprake was van gefingeerd loon.

Ondermijning handel- en betalingsverkeer

De voornoemde feiten (waaronder hypotheekfraude, creëren fictieve dienstverbanden, witwassen, het structureel niet betalen van grote sommen loonbelasting en het onterecht verkrijgen van grote sommen coronasteun) tasten volgens de overheid de integriteit van het financieel en economisch verkeer aan. Op de website van de politie is hierover te lezen: “Het reguliere handels- en betalingsverkeer wordt door dergelijke feiten ondermijnd en de maatschappij wordt daardoor schade toegebracht. In het economische verkeer spelen hypothecaire geldleningen een belangrijke rol. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de aanvragen is een geldverstrekker afhankelijk van de juistheid van de overgelegde stukken. Door het plegen van valsheid in geschrift zijn banken onterecht bewogen tot het verstrekken van hypothecaire geldleningen.”

 

 

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.