Dertigers en veertigers kopen vaker verhuurwoning

0

In 2017 zijn bijna 100.000 koopwoningen opgekocht voor de particuliere verhuur. Dertigers en veertigers blijken vaker koper van een particuliere huurwoning. In 2017 werden tegelijkertijd 73.000 woningen onttrokken aan de particuliere huurmarkt. Het werden koopwoningen, met de eigenaar als bewoner.

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar eigendomsmutaties op de woningmarkt, gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Onderzocht zijn de verschuivingen na verkoop tussen koop, huurwoningen van corporaties en huurwoningen die niet in eigendom zijn van corporaties (overige verhuur). Bij deze laatste groep gaat het om woningen met als eigenaar een particulier, bedrijf of institutionele belegger.

Vooral het aantal koopwoningen dat naar overige verhuur blijkt de laatste jaren toegenomen. In 2014 ging het om ruim 62.000 voormalige koopwoningen die te huur kwamen, in 2017 was dat aantal gestegen tot bijna 100.000 woningen. Het aandeel niet-corporatie huurwoningen die koopwoningen werden, nam ook toe, maar wel minder hard.

De markt in 2016

Van de 78.000 koopwoningen die in 2016 op de markt kwamen als overige huurwoningen, was circa 90% in eigendom van particulieren. Van deze particuliere huurwoningen stond 54% in de woongemeente van de eigenaar.

Onder de eigenaren van de particuliere huurwoningen die in 2016 op de markt kwamen, valt het grote aandeel dertigers en veertigers op. Hiermee zijn de eigenaren van ‘nieuwe’ particuliere huurwoningen gemiddeld jonger dan de volledige groep eigenaren van particuliere huurwoningen. Van deze laatste groep is meer dan de helft 45-plusser.

Vaak werknemers

Eigenaren die een woning verkregen uit de stroom van koop naar particuliere huur in 2016 waren in drie kwart van de gevallen werknemer of zelfstandige. Voor 1 op de 10 eigenaren kwam het inkomen uit het pensioen. Die verhouding komt redelijk overeen met die van alle huishoudens in Nederland.

Bij de volledige groep eigenaren van particulier verhuurde woningen is die verdeling anders. Een kleiner deel heeft een inkomen als werknemer (37%) en een groter deel een inkomen als zelfstandige (27%). Ook heeft een groter deel een pensioenuitkering (1 op de 5).

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.