‘Den Haag lijkt doof voor marktsignalen’

0

De Hypotheekshop kan een gevoel van teleurstelling niet onderdrukken na het aanhoren van de Prinsjesdag-plannen en de daaropvolgende Algemene Beschouwingen. De adviesketen vraagt zich af of signalen uit de markt de overheid en politiek überhaupt wel bereiken.

“De belangrijkste maatregel van het demissionaire kabinet voor de woningmarkt op Prinsjesdag was de extra één miljard euro die wordt uitgetrokken voor de snellere bouw van betaalbare woningen. Tijdens de daaropvolgende Algemene Beschouwingen werden nog moties aangenomen met betrekking tot het leenstelsel en de verhuurdersheffing. Gezien de achterblijvende woningbouw en de schaarste aan woonruimte lijkt dit onvoldoende om het tekort in te lopen, zeker op de korte termijn. Als we daarnaast de ontwikkelingen sinds 2018 uit de tabel in ogenschouw nemen, dan valt een gevoel van teleurstelling niet te onderdrukken”, aldus de Hypotheekshop.

Doof voor marktsignalen

In april 2018 bracht De Hypotheekshop met een onderzoek onder hypotheekadviseurs de brede problematiek van (koop)starters in kaart. Daarna heeft de adviesketen de ontwikkelingen vanuit de overheid als vanuit de markt per geconstateerd knelpunt bijgehouden. Het aantal knelpunten neemt echter toe dan af.

De Hypotheekshop: “Het valt te vrezen dat de problemen op de woningmarkt de komende jaren nog verder zullen toenemen, voordat het beleid van een nieuw kabinet effect zal sorteren. De politiek zou er goed aan doen om – naast meer slagkracht te creëren voor de Rijksoverheid en onorthodoxe maatregelen te nemen – ook eens stil te staan bij de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen. Worden maatschappelijke ontwikkelingen (immigratie, vergrijzing, toename eenpersoonshuishouden, passendheid bestaande woningvoorraad, stikstofproblematiek) goed ingeschat? Is rekening gehouden met de effecten van de sluiting van ‘bejaardentehuizen’ en de invoering van het leenstelsel op de woningmarkt? Bereiken signalen uit de markt de overheid en politiek wel? Om herhaling te voorkomen lijken ons dit relevante vragen om te onderzoeken.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.