Dela kent 249 miljoen euro toe aanwinstdeling

0

Coöperatie Dela heeft in 2023 op haar beleggingen 4,6% rendement weten te realiseren en kende voor 249 miljoen euro aan winstdeling toe om de uitvaartverzekeringen waardevast te houden.

De verzekeringsportefeuille van Dela is toegenomen met meer dan 50.000 verzekerden en telt momenteel ruim 5,5 miljoen verzekerden. Het aantal verzorgde uitvaarten steeg naar bijna 54.000.

Lagere premiestijging door hoge winstdeling

Bestuursvoorzitter Sandra Schellekens: “Ondanks de turbulentie op de financiële markten door met name geopolitieke onrust realiseerden we met onze beleggingsportefeuille een rendement van 4,6%. In de winstdelingsregeling van onze coöperatie is afgesproken dat de mate waarop winstdeling wordt toegekend afhankelijk is van de dekkingsgraad. Dankzij een hoge dekkingsgraad in 2023 konden we voor 249 miljoen euro aan winstdeling inzetten om de premiestijging te beperken. Het beleggingsresultaat was niet volledig toereikend om de winstdeling te dragen, daardoor laten we een verlies zien van 55 miljoen. In 2022 bedroeg de winstdeling 43,7 miljoen euro.”

Coöperatie zonder winstoogmerk

“Het waardevast houden van onze uitvaartverzekering vinden we heel belangrijk”, zegt Schellekens. “Door inflatie kost dezelfde uitvaart elk jaar meer. In Nederland bleef de premiestijging van onze natura uitvaartverzekering beperkt tot 7,6%. Zonder winstdeling zou de premiestijging 12,2% zijn geweest. In België voegden we tot 5% winstdeling toe aan de waarde van ons uitvaartzorgplan. Als coöperatie zonder winstoogmerk streven wij naar een optimaal evenwicht tussen winstdeling en solvabiliteit, om de belangen van onze leden ook op de lange termijn te kunnen borgen. De solvabiliteit daalde licht, maar met een solvabiliteitsratio van 208% blijft onze financiële positie onverminderd robuust.”

Duurzame groei

Schellekens: “Onze ambitie is om ons nog meer te richten op de bredere wensen en behoeften van leden en klanten. Het coöperatieve karakter staat hierbij centraal. Onze leden denken actief mee om de dienstverlening verder te ontwikkelen. Bij de realisatie van onze ambitie hebben we veel aandacht voor duurzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn onder meer elektrificatie van crematieovens en vervoer, toewerken naar energie-neutrale gebouwen en inkoop van groene energie. We monitoren nauwgezet of de groei die wij nastreven in evenwicht is met de maatschappelijke impact op mens en milieu.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.