De regels rond BGFO 3

0

Op 28 december is BGFO 3 definitief geworden. Bureau D&O zet enkele punten op een rij die voor intermediairs belangrijk zijn.

1. In hoofdlijnen betekent de invoering van BGFO 3 dat er vanaf 1 januari een provisieverbod geldt  voor betalingsbeschermers, complexe producten, hypothecaire kredieten, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen. Voor zover het gaat om verzekeringen geldt het verbod zowel voor particuliere als zakelijke verzekeringen.

2. Ook zijn de vakbekwaamheidseisen gewijzigd met ingang van 1 januari 2014. Iedereen die adviseert, moet in de toekomst ook gediplomeerd zijn. Bestaande kantoren moeten op 1 juli 2015 aan deze eis voldoen.

3. Aanbieders maar ook intermediairs die execution only aanbieden, moeten vanaf 1 januari 2013 de consument een kennis- en ervaringstoets afnemen als het gaat om betalingsbeschermers, complexe producten, hypothecaire kredieten en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

4. Alleen (mede-)beleidsbepalers moeten een eed of belofte afleggen. Bestaande
(mede-)beleidsbepalers moeten dit doen voor 31 december 2013. De voorgenomen verplichting dat ook medewerkers deze eed/belofte moeten afleggen, komt te vervallen.

5. Er komt een nieuw model Dienstverleningsdocument. Dit moet per 1 juli 2013 worden ingevoerd. Voor die tijd komt de AFM met software waarmee elk kantoor op eenvoudige wijze zijn eigen nieuwe dvd kan maken.

Het verbod op provisie geldt voor nieuwe overeenkomsten die na 31 december 2012 worden aangegaan. Provisie over verzekeringen die op 31 december 2012 al bestaan mag uitgekeerd blijven worden. Op deze bestaande contracten blijven de wettelijke regels met betrekking tot inducement en adviesmatch van toepassing.

In de nota van toelichting wordt ingegaan op wat onder een ‘nieuwe overeenkomst’ wordt verstaan. De minister geeft aan dat het antwoord op deze vraag primair door het privaatrecht zal moeten worden beantwoord. Maar hij geeft hierbij wel het volgende aan: Doorgaans zullen verhogingen of andere wijzigingen van bestaande overeenkomsten inzake financiële producten niet gelden als nieuw aangegane overeenkomsten.  Zo valt een verhoging van de dekking van een bestaande verzekering onder het provisieregime van de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst.

Dit betekent dat de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst tussen aanbieder en intermediair in de praktijk bepalend zal zijn of en zo ja hoe lang een intermediair nog aanspraak kan maken over provisie met betrekking tot verzekeringen die zijn aangegaan voor 31 december 2012.

Als financieel dienstverleners vrijwillig een eed/of belofte willen afleggen dan wel aanvullend op de wettelijke tekst extra zaken willen opnemen dan adviseert Bureau D & O financieel dienstverleners te controleren dat de toezeggingen die in de eed/belofte worden opgenomen ook vallen onder de beroepsaansprakelijkheid van de financieel dienstverlener.

Bron: Bureau D&O

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.