Coulance bij betalen pensioenpremies

0

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers helpen die door de coronacrisis problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

Veel bedrijven en soms hele sectoren worden door de coronacrisis geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen omdat de inkomsten van de ene op de andere dag fors zijn teruggelopen of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen. Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen de getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk worden geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen:

  • Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
  • De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
  • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

Beperkte mogelijkheden uitbreiden

De pensioenuitvoerders wijzen erop dat de ruimte voor maatwerk op dit moment nog beperkt is door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. “Hierover is op korte termijn overleg tussen het Verbond, Pensioenfederatie, DNB en het ministerie van SZW. De nog te effectueren ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met problemen tegemoet te komen in de loonkosten. Hierin zal naar verwachting ook een bijdrage zitten voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. In het overleg met het kabinet zullen eerdergenoemde partijen erop aandringen dat de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het werkgeversdeel op een adequate manier worden meegenomen in deze tijdelijke noodmaatregel.”

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, premiepensioeninstelling, verzekeraar of hun financieel adviseur.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.