Coöperatie Univé boekt 16 miljoen euro winst

0

Coöperatie Univé heeft in 2023 ondanks een gestegen schadelast een winst geboekt van 16 miljoen euro.

In 2023 nam de schadelast ten opzichte van 2022 toe als gevolg van de verdere groei van de autoportefeuille, hogere schadefrequenties, hogere gemiddelde schadebedragen door inflatie en schades door storm Poly en het noodweer in Italië en Slovenië. Het technisch resultaat na toerekening van beleggingsopbrengsten over 2023 bedroeg -31 miljoen euro en is 10 miljoen lager dan over 2022. Ron Bavelaar (foto), voorzitter van de Raad van Bestuur: “De bruto premieopbrengst groeide in lijn met verwachtingen met 90 miljoen euro naar 683 miljoen, voornamelijk door de groei van het aantal polissen. Dat groeide met 6,6% ten opzichte van 2022. Het resultaat is positief beïnvloed door een winst op beleggingen van 68 miljoen euro. De solvabiliteit blijft ondanks de daling naar 284%, met name als gevolg van premiegroei en versterking van schadereserves, robuust (2022: 334%).”

Ledenorganisatie

Bavelaar:  “Ook Univé heeft de kosten van de bedrijfsvoering zien stijgen door prijsverhogingen van leveranciers en de CAO-verhogingen. Als ledenorganisatie zijn we terughoudend in het doorberekenen van deze stijgende kosten en houden zo onze premies stabiel. Onze robuuste solvabiliteitspositie stelt ons in staat om onze leden centraal te blijven stellen. Wij zijn dan ook blij dat we afgelopen jaar 65.000 nieuwe leden mochten verwelkomen, waardoor het ledenaantal toenam tot 1,8 miljoen.”

Goed rentmeesterschap

“Univé zorgt al ruim twee eeuwen voor haar leden en wil dat ook voor toekomstige generaties blijven doen”, zegt Bavelaar. “Iedereen moet lid kunnen worden van onze coöperatie. Juist in tijden waarin de solidariteit in de samenleving onder druk staat. Om iedereen zich welkom te laten voelen binnen onze coöperatie, blijven we ernaar streven dat zowel onze leden als medewerkers een goede afspiegeling van de maatschappij zijn. Zodat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Daar sluit onze infrastructuur met regionale vestigingen en ruim honderd winkels op aan. Daarmee bieden we goed beschikbare en inclusieve communicatie. Zo blijven we groeien in relevantie voor onze leden en de samenleving. Zodat we samen kunnen zorgen voor elkaars veiligheid, zekerheid en welzijn.”

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.