Consumentenbond en Verbond steggelen over hoogte autopremies

0

De kloof tussen wat autoverzekeraars opstrijken aan premies en wat zij uitkeren aan schadevergoeding aan klanten wordt steeds groter. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek. Directeur Sandra Molenaar: “Hoewel de schadelast van verzekeraars de afgelopen jaren daalde, verhoogden verzekeraars toch hun premies. Wij hebben het Verbond van Verzekeraars om opheldering gevraagd.” Het Verbond deelt deze conclusie niet, zei het in een snelle reactie.

Volgens de Consumentenbond daalde de schadelast daalde 3077 miljoen euro in 2016 naar 2917 miljoen in 2020 (-5%). Tegelijkertijd stegen de premie-inkomsten in dezelfde periode van 3902 miljoen naar 4692 miljoen euro (+17%). Molenaar: “Zelfs na een coronajaar waarin beduidend minder schade werd gereden, verhogen de meeste verzekeraars in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw hun premies. De kloof tussen oplopende premies en teruglopende schades steeg van 1,4 miljard euro in 2019 naar 1,8 miljard euro in 2020.”

Terugbetalen

Molenaar: “Het lijkt erop dat de verzekeraars onnodig veel geld oppotten. En als dat zo is, dan vinden wij dat die verzekeraars de te veel ontvangen premies moeten terugbetalen aan hun klanten. En anders moeten ze een flinke premiedaling in 2022 doorvoeren.”

Reactie Verbond

Verbond: “De Consumentenbond heeft in het onderzoek cijfers van DNB over het eerste kwartaal van 2021 gebruikt en spreekt onder meer van ‘’en kloof tussen premie-inkomsten en schadecijfers die steeds groter wordt’. Volgens de Consumentenbond bedraagt de (gemiddelde) premiestijging voor het eerste kwartaal van dit jaar (ten opzichte van 2020) 9%, terwijl de schadelasten (ook weer gemiddeld en ten opzichte van 2020) 17% lager zijn. De bond benoemt ook ‘het grote verschil tussen premie-inkomsten en schadelast in euro’s’ oplopend tot 1,8 miljard in 2020. Dat is echter geen winst zoals de Consumentenbond lijkt te suggereren, maar wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor kosten van de verzekeraar.”

Kalenderjaar

“Het is bovendien te kort door de bocht om de cijfers over één kwartaal tegenover elkaar te zetten”, vindt het Verbond. “Verzekeraars moeten vooraf rekening houden met risico’s die zich over een heel kalenderjaar kunnen voordoen. En natuurlijk kan de schadelast in het eerste kwartaal meevallen, maar we hoeven maar naar de watersnood in Limburg te kijken om te zien dat het tweede kwartaal een heel ander schadebeeld zal laten zien.”

Rode cijfers

Verbond: “Ook maakt de Consumentenbond een vergelijking tussen de premies en schadelasten vanaf 2017 tot en met 2020. In die berekeningen is de bond echter vergeten om mee te wegen dat de premies van de autoverzekeringen in ons land jarenlang veel te laag zijn geweest, DNB concludeerde dit in 2016 al, de bond schreef daarover op de eigen website. Verzekeraars hebben tot vorig jaar rode cijfers geschreven, omdat de premies, vanwege de moordende concurrentie in de markt van autoverzekeringen, veel te laag waren.”

Verliezen aanpakken

We doen voor een goed begrip even een klein stapje terug in de tijd, vervolgt het Verbond. “In maart 2016 heeft DNB de Nederlandse autoverzekeraars dringend opgeroepen om de verliezen op autoverzekeringen aan te pakken. De Consumentenbond schreef toen letterlijk dat consumenten rekening moesten houden met hogere verzekeringspremies. De bond gaf als verklaring dat ‘verzekeraars tot 2014 de verliezen op de WA-dekking nog konden compenseren met de winstopbrengsten op de cascoverzekeringen. In 2014 is dat de meeste verzekeraars niet meer gelukt. Wanneer verzekeraars meer schade uit moeten keren dan ze aan premie binnenkrijgen, kunnen verzekeraars in de problemen komen. Toezichthouder DNB is daarom van mening dat verzekeraars in moeten grijpen om uit de risicozone te komen’.”’

Combined Ratio

Verbond: “In ons Financieel Jaarverslag 2020 dat vorige maand is verschenen, is deze ontwikkeling tot 2020 goed weergegeven in de zogenoemde Combined Ratio. Kort samengevat geeft deze de verhouding tussen kosten en opbrengsten weer. Daaruit blijkt dat deze Combined Ratio in 2020, voor het eerst sinds jaren, onder de 100 is uitgekomen. Dat betekent dat pas in 2020 de schadelast en de kosten lager zijn dan de ontvangen premies. Daaruit blijkt dus ook dat er geenszins sprake kan zijn van een jarenlang oplopend positief resultaat waar de Consumentenbond op doelt, maar eerder van het inlopen op tekorten.”

Premieteruggave

“Zijn wij het met de Consumentenbond dan helemaal oneens?”, concludeert het Verbond. “Nee, op één punt kunnen we elkaar goed vinden. De Consumentenbond benadrukte in een brief dat ‘onnodige inkomsten wat de bond betreft aan verzekerden moeten worden geretourneerd’. Verzekeraars vragen niet meer premie dan nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere verzekeraar, in een markt met ongeveer veertig concurrenten, een zo scherp mogelijke premie aanbiedt aan zijn klanten.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.