Compensatie voor 20.000 gedupeerde ouders

0

Een brede groep ouders die gedupeerd is door de manier waarop de kinderopvangtoeslag is uitgevoerd, krijgt hiervoor compensatie. Door dit kabinetsbesluit komen nu potentieel ruim 20.000 ouders hiervoor in aanmerking. Het kabinet reserveert 500 miljoen euro.

Het kabinet neemt het advies van de commissie Donner (de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen) over, maar gaat op een aantal punten ook een stap verder om ouders tegemoet te komen. Het gaat daarbij om twee groepen ouders. Als eerste de ouders die op een vergelijkbare vooringenomen wijze zijn behandeld als de ouders die betrokken zijn bij eerdere fraudeonderzoeken waarover de commissie Donner in november 2019 heeft geadviseerd. Deze groep ouders krijgen, volgens dezelfde criteria als de ouders waarover Donner heeft geadviseerd in november 2019, een compensatie. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteedt aan de schrijnende gevallen.

De tweede groep bestaat uit de ouders die gedupeerd zijn door de buitenproportionele hardheid van het toeslagenstelsel. Zij krijgen met terugwerkende kracht terug wat zij in het verleden (naar de inzichten van nu) disproportioneel hebben moeten terugbetalen aan toeslagen.

Ruimere toekenning

Hoewel de commissie Donner hiervoor op basis van de huidige wettelijke mogelijkheden adviseert om naar de afgelopen vijf jaar te kijken, kiest het kabinet er nu voor deze termijn te verruimen tot de start van het huidige toeslagenstelsel in 2005. Het kabinet komt met een wetsvoorstel om dit mogelijk te maken.

Waar de commissie adviseert om met terugwerkende kracht terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag te herzien vanaf een grens van 10.000 euro teruggevorderde toeslag per jaar, kiest het kabinet voor een verlaging van deze grens naar 1.500 euro, om zo alle kwetsbare groepen te helpen. Gedupeerde ouders worden ook op andere manieren persoonlijk ondersteund, zodat het herstel snel en zorgvuldig gebeurt.

Ouders die betrokken waren bij de fraudeonderzoeken kunnen van het kabinet in aanvulling op de eerder toegekende compensatieregeling meer schade vergoed krijgen. Dit zijn ouders die in een bijzondere schrijnende situatie zijn gekomen, uitzonderlijk hard zijn getroffen door een oneigenlijke vorm van fraudebestrijding en waarbij ook een duidelijk causaal verband is tussen de schade en het handelen van de dienst Toeslagen.

Crisisorganisatie

Bovenstaande maatregelen worden door de speciaal opgerichte crisisorganisatie uitgevoerd. Het streven is om zoveel mogelijk ouders die er recht op hebben, in 2021 hun geld uit te keren. Een onafhankelijke adviesraad adviseert de crisisorganisatie gevraagd en ongevraagd. Een speciaal panel, dat bestaat uit gedupeerde ouders en gedupeerde kinderen, wordt ook om advies gevraagd. Ouders krijgen ook een eigen contactpersoon bij de dienst Toeslagen. De reservering van 500 miljoen euro bestaat voor 110 miljoen euro uit uitvoeringskosten.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.