Code Rechtstreeks verzekerde regelingen geactualiseerd

0

Het Verbond van Verzekeraars en de Stichting van de Arbeid hebben de ‘Code Rechtstreeks verzekerde regelingen’ geëvalueerd en geactualiseerd. Deze Code is in 2014 door beide organisaties opgesteld ten behoeve van partijen die betrokken zijn bij pensioenregelingen die door verzekeraars worden uitgevoerd.

In aanvulling op wet- en regelgeving (zoals de Pensioenwet en de WOR) worden bepaalde rechten aan verenigingen van pensioengerechtigden en ondernemingsraden toegekend. Daarnaast zijn er aanvullende verplichtingen voor verzekeraars en werkgevers in opgenomen.

Weinig bekendheid

Uit de evaluatie is onder meer gebleken dat de Code nog weinig bekendheid geniet onder werkgevers, ondernemingsraden en pensioenadviseurs. Verder hebben zich in de afgelopen jaren slechts een beperkt aantal verenigingen van pensioengerechtigden gemeld bij verzekeraars als belanghebbende partij.

Onder de aandacht

Het Verbond en de Stichting van de Arbeid willen daarom de komende tijd de Code meer onder de aandacht brengen. Daarvoor zullen ouderenorganisaties, werkgevers, ondernemingsraden en adviespartijen actief benaderd worden. De vorderingen zullen bij de volgende evaluatie over vier jaar worden meegenomen. De geactualiseerde Code is aangeboden aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek deze op te nemen in regelgeving. Zodra de minister dit heeft gedaan, zal de geactualiseerde Code van kracht worden. Tot die tijd geldt de Code van 2014 nog.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.