CFD accepteert provisiebesluit niet

0

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) wil dat de minister van Financiën het besluit om op basis van de Decisio en Centerdata rapporten het provisieverbod als definitief te bestempelen in heroverweging neemt. Ook wil CFD een aantal onderzoeks-punten toevoegen aan de agenda.

CFD was vorige maand aanwezig bij de stakeholders bijeenkomst ‘vervolg evaluatie provisieverbod’. Naar aanleiding hiervan schreef CFD een brief aan het Ministerie van Financiën. Hierin stelt CFD onder andere dat “ondanks een veld vol ‘rode vlaggen’ de minister tot de conclusie is gekomen dat het provisieverbod effectief is en dat er geen problemen zijn met de toegankelijkheid tot advies.” En: “CFD kan en wil dit besluit niet accepteren en zal alle wegen bewandelen die nodig zijn om de verantwoordelijken binnen het Ministerie van Financiën, alsmede politici in de Eerste en Tweede Kamer, in te laten zien dat dit besluit niet is gebaseerd op feitelijke en breed gedragen conclusies en daarom heroverwogen moet worden.”

Nieuwe actiepunten

Behalve een uitgebreide reactie op de zeven aandachtspunten die de minister van Financiën heeft opgetekend naar aanleiding van de Decisio en CenterData onderzoeken, brengt CFD in de brief ook een aantal nieuwe actie punten in. Het Ministerie had tijdens de bijeenkomst aangeven hiervoor open te staan.

De agendapunten die CFD wil toevoegen zijn:

-CFD vraagt het ministerie om een onafhankelijk onderzoeksbureau, geaccepteerd door alle betrokken partijen, in de arm te nemen om te onderzoeken of de conclusies van de minister op basis van de onderzoeken van Decisio en Centerdata gerechtvaardigd zijn.

-CFD vraagt het ministerie verdere beslissingen over het kostprijsmodel van aanbieders uit te stellen, totdat er sprake is van het eerder door de politiek beloofde gelijke speelveld.

-CFD vraagt het ministerie om apart onderzoek te doen naar het zuivere CAR-model zoals dat ook in Engeland wordt gebruikt en met marktpartijen te beoordelen of dit model de toegankelijkheid tot onafhankelijk financieel advies in Nederland kan verbeteren.

-CFD pleit voor het schrappen van verder onderzoek naar actieve provisietransparantie bij schadeverzekeringen, het legt de focus veel te veel op alleen de advieskosten. Indien de minister het onderzoek naar actieve provisietransparantie op schadeverzekering wenst door te zetten, pleit CFD voor het tegelijkertijd transparant maken van het gehele kostprijsmodel. Alleen op die manier krijgen afnemers van die producten een integraal beeld van de kosten van een verzekering en de waarde van advies daarin, waardoor betere keuzes kunnen worden gemaakt.

-CFD pleit voor een wettelijke bescherming van de titel ‘onafhankelijk financieel adviseur’ en vraagt het ministerie stappen te ondernemen om dit mogelijk te maken.

-CFD pleit ervoor, zolang er nog een provisieverbod bestaat, onafhankelijk financieel advies fiscaal te stimuleren door het volledig aftrekbaar te maken. Daarnaast vindt CFD het onbegrijpelijk dat financieel advies zonder bemiddeling Btw-plichtig is. Dit zou afgeschaft moeten worden.

-CFD pleit voor een verbod op directe bemiddeling als een consument de kennis- en ervaringstoets niet haalt. Bovendien moet deze toets bij elke aanbieder gelijk zijn en moet geborgd worden dat de vragen steeds anders zijn. De CDFD beschikt al over de infrastructuur om dit op te zetten, te onderhouden en centraal af te wikkelen.

-CFD wil de garantie van het ministerie dat bij wijzigingen in wetgeving rondom pensioenadvies de toegang tot onafhankelijk advies onder alle omstandigheden blijft gewaarborgd.

Transparant overleg

Volgens CFD werd tijdens de bijeenkomst door één van de aanwezige partijen voorgesteld om alles wat werd besproken tijdens de bijeenkomst binnenskamers te houden. CFD voelde zich hierdoor enigszins overvallen, maar noemt het achteraf gezien niet gepast dat belangrijke gesprekken over de toekomst van het onafhankelijk intermediair en daarmee de toegankelijkheid tot onafhankelijk advies achter gesloten deuren plaats vindt. In de brief vraagt CFD het Ministerie van Financiën nadrukkelijk om dit soort verzoeken van stakeholders in de toekomst niet meer te ondersteunen. Transparantie moet volgens CFD boven alles staan om het vertrouwen van de consument en in de sector te herwinnen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.