CBS: ‘Deze eeuw vooral in Randstad meer bebouwing’

0

Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45.600 hectare bebouwd terrein bijgekomen. Ter vergelijking: dat is iets minder dan de oppervlakte van Texel. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant ging een fors deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van bedrijventerreinen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van het bodemgebruik in ons land.

De regievoering over de ruimtelijke ontwikkeling is volgens het CBS een van de kerntaken van de provincie. “De provincie geeft in overleg met betrokken gemeenten aan welk deel van de ruimte gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld woningbouw of de aanleg van bedrijventerreinen. Zij bepaalt ook welke gebieden bestemd zijn voor natuur of recreatie. In 2017 was ruim de helft van de oppervlakte van Nederland in gebruik als agrarisch terrein: 54%. Nederland bestaat verder voor 19% uit water en voor 13% uit bebouwing (verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein). Bos, natuurlijk terrein en recreatieterrein vormen de rest van het areaal.”

Vooral meer bebouwd terrein

Tussen 2000 en 2017 wijzigde het gebruik van 100.000 hectare bodem, ruim 2% van de totale oppervlakte van Nederland. Voor het overgrote deel ging het om agrarisch terrein: 91.000 hectare kreeg een ander gebruiksdoel. Dit betekent dat tussen 2000 en 2017 per dag gemiddeld ongeveer 15 hectare aan de landbouw is onttrokken, een oppervlakte vergelijkbaar met 30 voetbalvelden. Ook 5.300 hectare bouwterrein kreeg een nieuwe gebruiksfunctie. Het areaal bebouwd terrein breidde het meest uit. Het gaat vooral om woongebied (26.000 hectare erbij) en bedrijventerrein (17.000 hectare).

Randstad

In 2017 was 501.000 hectare van het Nederlands grondgebied in gebruik voor wonen, werken en infrastructuur. Deze ruimte bestond voor 48% uit woongebied, voor 29% uit overig bebouwd terrein (inclusief glastuinbouw), waaronder bedrijventerreinen, en voor 23% uit verkeersterrein, zoals wegen en spoorwegen. In 2000 nam de bebouwde ruimte nog 449.000 hectare in. Van de 52.000 hectare bebouwde ruimte die er in de periode 2000–2017 bij is gekomen, ligt 37% in de Randstad. De toename van de bebouwde ruimte is in de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland het grootst als deze ruimte wordt afgezet tegen de landoppervlakte. In Zuid-Holland groeide de bebouwde ruimte naar 29%. In Nederland was dit 15%. Ook Noord-Holland, Utrecht en Flevoland kregen er naar verhouding meer bebouwde ruimte bij dan de overige provincies.

Sterke groei woongebieden

Tussen 2000 en 2017 is in alle provincies het aandeel woongebied gegroeid. De grootste groei vond plaats in gemeenten met Vinex-wijken. In de Randstadprovincies nam de oppervlakte woongebied het meest toe. Zo nam het areaal woongebied in Flevoland toe met een kwart. Almere kende de sterkste uitbreiding van het woonareaal in deze provincie (33%). In Utrecht en Zuid-Holland was de toename iets minder dan 14%. In de Zuid-Hollandse gemeenten Pijnacker-Nootdorp (73%), Barendrecht (63%) en Lansingerland (57%) groeide de woonoppervlakte het sterkst van alle Nederlandse gemeenten. In Utrecht zorgden met name Houten (40%) en de gemeente Utrecht (30%) voor groei.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.