Campagne MKB Verzuim-ontzorgverzekering

0

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om aandacht te vragen voor het pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie vanaf 2020 makkelijker en duidelijker moet maken. Een van die maatregelen is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

Volgens het ministerie zijn veel kleine werkgevers onzeker of zij alles goed geregeld hebben voor het moment waarop een werknemer langdurig uitvalt. Mede om die reden werd eind 2018 een pakket maatregelen aangekondigd ten aanzien van de loondoorbetaling bij ziekte. Maatregelen die loonbetaling en re-integratie bij ziekte vanaf 2020 makkelijker en duidelijker moeten maken. Een daarvan is de introductie van de Verzuim-ontzorgverzekering. Verschillende verzekeraars hebben inmiddels een MKB Verzuim-ontzorgverzekering, inclusief arbodienstverlening, op de plank liggen. Bij de totstandkoming hiervan is uitgegaan van de afspraken die zijn gemaakt tussen het ministerie van SZW, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Op basis van verschillende afspraken veranderen de komende jaren de volgende zaken:

  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. De verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • Om meer transparantie rondom loondoorbetaling te bewerkstelligen wordt duidelijker waar UWV werkgevers op beoordeelt rond de re-integratie van zieke werknemers (RIV-toets).
  • Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op re-integratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij re-integratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van UWV zal straks niet langer een eigen medisch oordeel vormen, maar het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren volgens het ministerie met name kleine werkgevers.

Verbond van Verzekeraars

In de aanloop naar de lancering van de MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020, publiceerden het Verbond van Verzekeraars en de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) eerder dit jaar al de Werkwijzer Casemanagement. De werkwijzer is een handreiking voor casemanagers en moet bijdragen aan een uniforme en transparante werkwijze. Daarnaast is het een informatiebron voor andere betrokken partijen zoals werknemers, werkgevers, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, arbodiensten, re-integratiebedrijven, verzuimverzekeraars, volmachten en financieel adviseurs. Uitgangspunt hierbij is het wettelijk kader.

Hoe werkt Nederland

Op een speciale website brengt het ministerie van SZW in beeld hoe werkgevers zich voorbereiden op langdurige ziekte van werknemers en welke keuzes zij hebben gemaakt. Ook is er een keuzekaart te vinden met een overzicht van de mogelijkheden voor een werkgever om aan zijn verplichtingen te voldoen rond ziekte en re-integratie.

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.