‘Breng aanbieders duurzaamheidsdata onder toezicht’

0

Aanbieders van duurzaamheidsdata en aanverwante diensten moeten worden gereguleerd. Dit verkleint het risico op verkeerde investeringen en greenwashing en het helpt beleggers om duurzame investeringsbeslissingen te nemen.

Dat bepleiten de AFM en haar Franse evenknie AMF in een gezamenlijke position paper. Om de transitie naar een duurzame economie in Europa te ondersteunen zijn de komende jaren forse investeringen nodig. In haar Green Deal schat de Europese Commissie in dat dit de komende jaren oploopt naar jaarlijks 260 miljard euro. Dit lukt alleen als ook retailbeleggers en vermogensbeheerders hieraan bijdragen. In hun investeringskeuzes spelen Environmental, Social & Governance (ESG) data een steeds belangrijkere rol. De kwaliteit en betrouwbaarheid van deze duurzaamheidsdata is daarom cruciaal, vinden de toezichthouders.

Noodzakelijk

De afgelopen jaren is de markt voor diensten rondom duurzaamheid sterk geconsolideerd. Er is een verscheidenheid aan meetmethoden die voor het opstellen van duurzame data en beoordelingen worden gebruikt. Duurzaamheidsdata zijn bovendien niet altijd consistent, vergelijkbaar en betrouwbaar. Meer transparantie over de totstandkoming ervan is noodzakelijk. De AFM en de AMF doen een aantal voorstellen om dit wettelijk te regelen. Dit moet voorkomen dat beleggers verkeerde investeringen maken. Ook verkleint dit het risico op greenwashing.

Gecentraliseerd toezicht

De regulering van ESG-diensten moet een van de pijlers worden van de vernieuwde strategie voor duurzame financiering van de Europese Commissie. De toezichthouders pleiten voor een Europese verordening waarmee het toezicht op ESG rating agencies en andere aanbieders van duurzaamheidsdiensten bij de European Securities and Markets Authority (ESMA) wordt gelegd. In het voorstel ligt de nadruk op transparantie over meet- en waarderingsmethoden en de beheersing van belangenconflicten. Ook moeten eisen aan interne controleprocessen worden gesteld.

Duurzaamheidsfinanciering

Laura van Geest (foto), bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten: “Duurzaamheidsdata en aanverwante diensten zijn voor beleggers cruciaal. Zij leunen op deze diensten voor hun investeringsbeslissingen. Minimumvereisten op het gebied van transparantie en bedrijfsvoering zijn in onze ogen van grote betekenis voor het ecosysteem van duurzaamheidsfinanciering. Met deze gezamenlijke position paper leveren we een bijdrage aan de discussie hoe regulering van duurzaamheidsdienstverleners er uit moet zien. We roepen marktpartijen en andere stakeholders op ook hun perspectieven te delen.”

Europese Commissie

Robert Ophèle, bestuursvoorzitter van de AMF: “De markt voor duurzame financieringen neemt enorm toe, maar het vertrouwen in deze markt is sterk afhankelijk van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ESG informatie die gebruikt wordt. Met dit doel als uitgangspunt, en om beleggersbescherming te waarborgen, stellen we samen met de AFM een Europees regelgevend kader voor, voor aanbieders van ESG data en aanverwante diensten. De totstandkoming van deze wetgeving moet hoog op de agenda staan bij de Europese Commissie, in het kader van de hernieuwde strategie voor duurzame financiering, en collectief ontwikkeld worden.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.