Branche kent lager ziekteverzuim

0

In 2019 is het ziekteverzuim onder werknemers en ambtenaren gestegen tot 4,4%. De toename van het ziekteverzuim is vanaf 2014 zichtbaar in vrijwel alle bedrijfstakken, blijkt uit de Kwartaalenquête Ziekteverzuim van het CBS. Alleen in de financiële dienstverlening is het ziekteverzuim afgenomen, tot 2,7%.

Het nieuwe percentage betekent volgens het CBS dat vorig jaar van elke duizend te werken dagen er 44 werden verzuimd wegens ziekte. In 2018 was het verzuim nog 4,3%, in 2014 3,8%. Welk effect het Coronavirus dit jaar zal hebben op het verzuimpercentage is niet te voorspellen. De Acture Griepgolf Monitor daarentegen laat vandaag de eerste voorspellende cijfers zien.

Verzuim wegens ziekte verschilt per kwartaal en is in het eerste en vierde kwartaal van het jaar altijd hoger dan in de rest van het jaar. In het laatste kwartaal van 2019 liep het ziekteverzuim op tot 4,5%. Alleen de eerste kwartalen van 2018 (4,7%) en 2019 (4,9%) kenden een hoger ziekteverzuim. Vorig jaar kende de zorg net als in 2018 het hoogste verzuim. Vooral onder werknemers in verpleeg- en bejaardenhuizen is het verzuim hoog: op de duizend dagen werd door hen 68 dagen niet gewerkt vanwege ziekte.

Minste verzuim in horeca

Vóór 2018 was het ziekteverzuim het hoogst bij de overheid (5,5% in 2019). Ook in de industrie (5,4%), vervoer en opslag (5,1%), en onderwijs (5,0%) lag het ziekteverzuim vorig jaar boven het gemiddelde. Traditioneel kent de horeca het minste verzuim door ziekte. In 2019 was het verzuim voor het eerst het laagst in de landbouw, met 2,6%.

Meer psychische klachten

Over de oorzaak van het verzuim geeft de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek onder werknemers dat het CBS samen met TNO uitvoert, meer inzicht. De meest recente cijfers daarvan komen uit 2018. Van de werknemers die in 2018 ziek thuisbleven had 44,1% griep of verkoudheidsklachten bij het laatste verzuim. Dat is meer dan in 2014, toen 40,2% deze klacht noemde. Ook psychische klachten, overspannenheid of burn-out werden in 2018 vaker genoemd: 7,2%, tegen 5,7% in 2014.

Werknemers die verzuimen met psychische klachten blijven het hoogste aantal dagen thuis. In 2018 verzuimden werknemers met dit soort klachten bij het laatste verzuim gemiddeld 59 werkdagen. Met een klacht aan het hart of vaatstelsel verbleven zieke werknemers gemiddeld 47 dagen thuis. Bij griep of verkoudheid was dat 3 werkdagen, en bij het totaal van alle klachten 14 werkdagen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.