Boete Pensioenfonds Detailhandel voor te late en onjuiste pensioeninformatie

0

De AFM heeft een bestuurlijke boete van 136.000 euro opgelegd aan de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel (Pensioenfonds Detailhandel).

De boete is opgelegd omdat het Pensioenfonds Detailhandel heeft nagelaten om deelnemers tijdig wettelijk verplichte informatie te sturen en ook onjuiste informatie aan deelnemers heeft verstrekt. Al met al heeft de AFM overtredingen van vijf afzonderlijke informatieverplichtingen uit de Pensioenwet vastgesteld.

Informatieverplichtingen voor pensioenfondsen

In de Pensioenwet zijn verschillende informatieverplichtingen voor pensioenfondsen opgenomen. Zo moet een pensioenfonds aan deelnemers tijdig informatie sturen bij de start en beëindiging van de pensioenregeling, en moet de verstrekte informatie correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Deelnemers hebben recht op correcte en tijdige pensioencommunicatie vanuit hun pensioenuitvoerder. Correcte en tijdige communicatie is onder meer relevant omdat deelnemers realistische verwachtingen moeten kunnen krijgen over hun pensioen. Op basis daarvan kunnen zij financiële beslissingen nemen en weten zij wat er wanneer van hen verwacht wordt, bijvoorbeeld op het gebied van pensioenkeuzes. De informatieverplichtingen uit de Pensioenwet vervullen hierin een spilfunctie. Goede informatieverstrekking is daarom een van de kernpunten van het pensioentoezicht van de AFM, zeker met het oog op de pensioentransitie.

Informatieverplichtingen niet nageleefd

Uit onderzoek van de AFM is naar voren gekomen dat het Pensioenfonds Detailhandel vijf afzonderlijke informatieverplichtingen uit de Pensioenwet niet heeft nageleefd. Zo heeft het pensioenfonds te laat brieven verstuurd aan groepen nieuwe deelnemers, aan groepen deelnemers die bij hun werkgever uit dienst gingen en aan groepen bijna gepensioneerden. Daarnaast heeft het pensioenfonds aan groepen deelnemers te laat het jaarlijks verplichte UPO (Uniform Pensioen Overzicht) verstrekt. Tot slot heeft het in startbrieven aan bepaalde groepen deelnemers onjuiste informatie opgenomen, over bijvoorbeeld de startdatum van hun pensioenopbouw of het opbouwpercentage. De gevolgen van deze overtredingen kunnen ernstig zijn. Zo hebben deelnemers die informatie over hun pensionering te kort voor hun pensioendatum ontvangen, of zelfs daarna, onvoldoende tijd om – vaak impactvolle en complexe – pensioenkeuzes te maken.

Boete

De AFM heeft het Pensioenfonds Detailhandel voor de overtredingen van de vijf normen gezamenlijk één boete opgelegd. De toezicthouder heeft het boetebedrag van 625.000 euro verlaagd met 75% naar 160.000 om te voorkomen dat de ongeveer 1,4 miljoen deelnemers van het pensioenfonds te zeer door de boete zouden worden geraakt. Het Pensioenfonds heeft ermee ingestemd om deze boetezaak vereenvoudigd af te doen, volgens de Procedure vereenvoudigde afdoening boetezaken AFM. Dit betekent dat het Pensioenfonds Detailhandel de overtredingen erkent en de boete accepteert. Hiertegenover staat dat de AFM de boete van 160.000 euro verder heeft verlaagd met 15% naar 136.000.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.