BLG Wonen maakt woningmarkt toegankelijker

0

BLG Wonen is in 1954 opgericht om wonen toegankelijk te maken voor de mijnwerkers in Limburg. Als landelijke speler zet de hypotheekverstrekker zich bijna 70 jaar later nog steeds in voor een woningmarkt die rechtvaardige kansen biedt aan woningzoekenden. InFinance sprak hierover met directeur Frank Soede.

“Er is vaak meer mogelijk dan mensen vooraf denken”

Ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding of huishouden: iedereen zou binnen een jaar een passende huur- of koopwoning moeten kunnen vinden. Om dat doel te bereiken ontwikkelt BLG Wonen concrete hypotheekoplossingen, organiseert zij jaarlijks Het WoonDebat en zoekt zij de samenwerking met partijen binnen en buiten de financiële sector.

“Naast de commerciële doelstellingen die BLG wonen heeft, zien we het als onze maatschappelijke opdracht om ervoor te zorgen dat meer mensen toegang krijgen tot een woning. Dat is onder de huidige marktomstandigheden een lastige opgave en juist daarom belangrijker dan ooit. Uit de Woontoegankelijkheidsmonitor van BLG Wonen blijkt dat het op dit moment voor minder dan drie op de tien woningzoekenden mogelijk is om binnen een jaar een passende koop- of huurwoning te vinden.

Met passend bedoelen we hier: passend bij de gezinssituatie en financieel passend. Dat is echt een verontrustend laag percentage. Ons streven is dat in 2030 de helft van de mensen binnen een jaar een passende woning kan vinden. Voor een fatsoenlijk land als Nederland is dat toch wel het minste”, vertelt Frank Soede, directeur BLG Wonen.

Adviseur is loyaal aan BLG

Volgens Soede is het niet nodig om BLG Wonen als hypotheekmerk bij de consument te promoten. Een goed product verkoopt zichzelf aan de adviestafel. “De gestage jaarlijkse groei van nieuwe aanvragen is daarvan het bewijs. We werken met onafhankelijke hypotheekadviseurs die we goed kennen én zij ons. Adviseurs met wie we er samen voor zorgen dat we jaar op jaar meer mensen kunnen laten wonen in een eigen woning”, aldus Soede. Het resulteerde ook dit jaar weer in een groter marktaandeel, waarmee BLG Wonen een plek wist op te schuiven in de top 10 van de IG&H Hypotheekupdate Q3 2022.

Omdat BLG Wonen vertrouwen heeft in de keuze die de adviseur samen met zijn klanten maakt, kan er meer aandacht worden gericht op de maatschappelijke missie. “We zien het als onze taak om dingen die niet vanzelfsprekend zijn, vanzelfsprekend te maken. Het vraagt soms wel een lange tijd van zaaien, voordat er geoogst kan worden. Een goed voorbeeld daarvan is de pilot Duurhuur. Wij hebben dit probleem jaren terug al aangekaart en van het begrip duurhuur een item gemaakt. Het is natuurlijk fantastisch dat dit initiatief via NHG nu breed in de markt is opgepakt. Dat betekent namelijk dat er oog is voor een grote groep kwetsbare mensen in de samenleving.”

Alleen al dit jaar heeft BLG Wonen 350 klanten kunnen helpen om vanuit een dure huursituatie naar een koophuis te gaan. De meesten daarvan konden buiten de pilot Duurhuur om aan een financiering worden geholpen. “Door de aandacht die de pilot Duurhuur krijgt worden huurders geïnspireerd om naar een adviseur te gaan. Veel huurders denken dat een koopwoning niet voor hen is weggelegd. Natuurlijk kan niet elke huurder naar een koopwoning, maar dat weet je pas zeker na een bezoek aan een onafhankelijke hypotheekadviseur. Er is vaak meer mogelijk dan mensen vooraf denken.”

Nieuwe Verhuurhypotheek voor middenhuur

Uit de Woontoegankelijkheidsmonitor van BLG Wonen blijkt dat bij 54% van de woningen in de vrije huursector de huur hoger is dan volgens het landelijke puntenstelsel redelijk zou zijn. De huur van deze woningen is gemiddeld 29% te hoog. Voor 17% van alle huurwoningen in Nederland geldt dat de huurprijs zelfs 50% hoger ligt dan de puntenstelselhuur. Om het segment van middenhuur in de vrije sector betaalbaar te houden introduceert BLG Wonen in het eerste kwartaal van 2023 de Verhuurhypotheek.

Om te kunnen profiteren van de voordelen die dit product te bieden heeft, moeten verhuurders de huurprijs baseren op het puntenstelsel. Op basis van het taxatierapport en huurcontract wordt gecheckt of het puntenstelstel daadwerkelijk wordt toegepast. Soede: “Door van verhuurders te verlangen dat zij de huurprijs bepalen aan de hand van het puntenstelsel in ruil voor gunstige productvoorwaarden, willen wij een actieve bijdrage leveren aan een betaalbare huurwoningmarkt en woekerhuren tegengaan. BLG Wonen is hiermee de eerste geldverstrekker die inspeelt op de plannen van minister Hugo de Jonge om het aandeel van de middenhuur te vergroten, door meer huurwoningen uit de vrije sector onder het puntenstelsel te brengen. Dat doen we op een manier die ook voor verhuurders interessant is.”

De Verhuurhypotheek is bedoeld voor mensen die een huis willen aanhouden of kopen om te verhuren, tegen een verantwoorde huur gebaseerd op het puntenstelsel. “We weten dat de Verhuurhypotheek interessant kan zijn voor zzp’ers als onderdeel van hun pensioenplan. Of voor bijvoorbeeld ouders die een huis willen kopen om te verhuren aan hun kinderen”, aldus Soede.

Elke stap telt

Ook in 2023 blijft BLG Wonen zich onvermoeibaar inzetten voor een toegankelijke woningmarkt voor iedereen. Soede: “Daarvoor zijn veel meer dingen nodig dan we al doen. We moeten van bouwen, bouwen, bouwen naar (ver)bouwen, transformeren en splitsen. Meerdere oplossingen die gezamenlijk de toegankelijkheid tot woonruimte moet vergroten. Denk daarbij ook aan woningverduurzaming, biobased bouwen, coöperatief financieren en financieringen voor modulaire woningbouw. Zaken die ook aan bod zijn gekomen tijdens het WoonDebat 2022.

Waar Soede ook volgend jaar opnieuw aandacht voor vraagt is het terugdringen van de tweedeling, waarbij de één met financiële hulp van ouders wel aan een woning kan komen, terwijl anderen dat niet kunnen. Het is zeer ongezond dat een steeds groter wordende groep het nakijken heeft. Gezamenlijk moeten we die pendule weer de andere kant op krijgen. Elke kleine verbetering is een stap in de goede richting en is altijd meer dan wanneer je niets zou doen. Ik wil iedereen oproepen om in 2023 zo’n kleine stap naar een toegankelijker woningmarkt te zetten.”

Het WoonDebat 2022

Eind november vond in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam de vierde editie plaats van Het WoonDebat. Tijdens dit jaarlijkse evenement van BLG Wonen wordt in een breed perspectief niet alleen de woonproblematiek in Nederland besproken, maar daarbij ook mogelijke oplossingen aangedragen. Het centrale thema van 2022: ‘Omarm de vernieuwers op de woningmarkt’. Vernieuwende denkers en doeners kregen van BLG Wonen een podium om hun ideeën voor het toegankelijker, duurzamer en eerlijker maken van de woningmarkt te presenteren. Zelf presenteerde de geldverstrekker er de nieuwe Verhuurhypotheek.

Trevor James, bestuursvoorzitter van Cooplink, vertelde over de (on) mogelijkheden van collectief eigendom en samen financieren. TEDx spreker Pablo van der Lugt is vóór houtbouw en ontkrachtte op het podium de mythes die hierover bestaan. Jos Lichtenberg sprak over zijn Living Lab 040 met 119 ‘ontdekwoningen’. In dit levende lab vormen zich de woningen en stad van de toekomst. Nico van Est (SVn) tot slot ondersteunt projectontwikkelaars om gebouwen te transformeren tot woningen. Die transformaties kunnen volgens hem een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van dit woningtekort.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Alex Klein

Alex Klein is hoofdredacteur van InFinance, een crossmediaal platform voor financiële dienstverleners.