Beweging in herstelkader rentederivaten

0

De twee banken met het grootste aantal rentederivaten klantdossiers voerden de afgelopen maanden versnellingsopties door, die hebben geleid tot een flinke toename van aanbodbrieven in het kader van het Uniform Herstelkader rentederivaten MKB (UHK).

Beide banken hebben nu 29 respectievelijk 43 procent van hun mkb-klanten een aanbodbrief toegestuurd. Op 1 juni jl. was dit nog maar 8 respectievelijk 6 procent. Dat blijkt uit de tussentijdse voortgangsrapportage van de AFM met als peildatum 1 oktober.

Vertraging

Er zijn zes banken aangesloten bij het UHK. Drie banken hebben inmiddels al hun klanten een aanbod gedaan. Een vierde bank is in december gereed. Uit de vorige voortgangsrapportage bleek dat de andere twee banken de door henzelf gecommuniceerde datum van eind 2018 niet voor al hun klanten zouden halen. Dit zijn ook de banken met de meeste klantdossiers. Eén van deze banken koerst op het uitsturen van de laatste brieven in het eerste kwartaal van 2019. De andere bank verwacht een derde van haar klanten pas in de loop van volgend jaar een aanbodbrief te kunnen sturen. Zij heeft daarom toegezegd nog dit jaar volledige voorschotten aan die groep gedupeerde mkb’ers uit te keren.

Hoge acceptatiegraad

Op 1 oktober 2018 hebben 4.135 mkb-klanten het aanbod van hun bank geaccepteerd. Dit betekent dat de acceptatiegraad, net als ten tijde van de vorige voortgangsrapportage, ruim boven de 90% ligt. Een beperkt aantal mkb-klanten heeft bindend advies aangevraagd bij de Derivatencommissie.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.