Bestaande klant met slecht energielabel heeft grootste urgentie

0

Op dit moment heeft ruim 38 procent van de NHG-portefeuille een energielabel D of slechter. Landelijk ligt dit percentage op 27 procent. Dit betekent dat klanten met een NHG-hypotheek vaker in een slecht geïsoleerde woning wonen en het hardst worden geraakt door de energiecrisis.

“Aan de adviestafel zou het veel meer mogen gaan over verduurzaming in relatie tot woningwaarde, woonlasten en wooncomfort.”

“Als we niets doen dan wordt de groep woningeigenaren met een verhoogd risico op kwetsbaarheid op korte termijn alleen maar groter. Woningverduurzaming is hiervoor dé oplossing”, aldus Carla Muters, bestuurder NHG en gastdocent Stichting LEF. Voor NHG is woningverduurzaming sowieso al een belangrijk thema. “Enerzijds omdat dit van invloed is op de woningwaarde en anderzijds omdat dit het onderwerp betaalbare woonlasten raakt”, vertelt Muters. Door de stijgende energiekosten en andere vaste lasten staat die betaalbaarheid onder druk.

Betaalbaarheid in het geding

Figlo heeft onlangs op 20 willekeurige dossiers uit hun eigen database een energielastenscan losgelaten op basis van het netto besteedbaar inkomen (Nibud). En een vergelijking gemaakt van de betaalbaarheid van de hypotheek nú en de betaalbaarheid van de hypotheek na het verhogen van de energielasten. Daaruit bleek dat een stijging van energielasten in een aantal gevallen al een probleem vormt voor de betaalbaarheid van de woonlasten. Nathan Brouwer, Enterprise Account Executive bij Figlo en voorzitter Stichting LEF: “Die mensen konden de woning op basis van de geldende normering kopen c.q. ze konden er blijven wonen, maar op basis van het netto besteedbaar consumptief inkomen zakten ze door de nullijn. De hypotheek- en energielasten kunnen dan nog wel betaald worden, mits er op andere uitgaven bezuinigd wordt.”

Nathan Brouwer (Figlo): “De energielastenscan laat zien dat de gestegen energielasten een probleem vormen voor de betaalbaarheid van de woonlasten”

In andere dossiers zag de softwarebouwer ook dat er vermogen aanwezig is om de hogere lasten op te vangen of wat ingezet kan worden om de woning te verduurzamen en daarmee de maandlast structureel te verlagen. “In het kader van klantbeheer zou het goed zijn als adviseurs hun klanten op deze manier ‘doorlichten’ en ze vervolgens gericht kunnen adviseren over hun financiële situatie. Vanuit de techniek staat hiervoor niets in de weg en zijn alle denkbare signalen en berekeningen beschikbaar. Daar moet dan vervolgens wel iets mee gedaan worden”, aldus Brouwer.

Kwetsbare woningeigenaren

Bij de klanten met een NHG-hypotheek valt groene winst te behalen. De nieuwe instroom van NHG-hypotheken bestaat namelijk vaker uit een slecht energielabel, vertelt Muters. Op dit moment heeft ruim 38 procent van de NHG-portefeuille een energielabel D of slechter. Landelijk ligt dit percentage op 27 procent. Dat verschil wordt volgens Muters veroorzaakt door de NHG-kostengrens (2022: € 355.000 euro, 2023: € 405.000 euro) die achterloopt bij de ontwikkeling van de gemiddelde woningwaarde. Het zijn vaak de ’betaalbare’ woningen die slecht geïsoleerd zijn en de oorzaak zijn van een hoge energierekening voor de bewoners ervan.

Het zijn deze woningeigenaren die het hardst worden geraakt door de energiecrisis. Muters: “Binnen het aandeel NHG-woningen met slechte energielabels zien we ook een bovengemiddeld aantal woningeigenaren met een lager inkomen. We zien dat deze woningeigenaren sterk achterblijven bij het meefinancieren van verduurzamingsmaatregelen, maar maatregelen ook niet uit eigen middelen kunnen betalen. Als we niets doen dan wordt de groep woningeigenaren met een verhoogd risico op kwetsbaarheid op korte termijn alleen maar groter. Woningverduurzaming is hiervoor dé oplossing en door de energiecrisis nog urgenter geworden. Toch zien we dat slechts 36 procent van de mensen die een nieuwe NHG-hypotheek afsluiten of de bestaande hypotheek oversluiten of verhogen, op dat moment ook kiezen voor het meefinancieren van verduurzamingsmaatregelen.

Carla Muters (NHG): “Als we niets doen dan wordt de groep woningeigenaren met een verhoogd risico op kwetsbaarheid op korte termijn alleen maar groter”

Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen met het Energiebespaarbudget van NHG, waarmee tot 106 procent van de woningwaarde extra geleend kan worden. Daarmee kunnen ze de maandelijkse energiekosten structureel verlagen. Dat percentage van 36 procent kan omhoog en we zien ook interesse bij geldverstrekkers en onze ketenpartners om dit te verbeteren, al is dat niet makkelijk. In het verbeteren hiervan ligt een belangrijke taak voor de hypotheekadviseur. Aan de adviestafel zou het veel meer mogen gaan over verduurzaming in relatie tot woningwaarde, woonlasten en wooncomfort. Zeker als het de financiering van een woning met een slecht energielabel (D, E, F of G) betreft.”

Groene vraagvelden

Adviseurs die Figlo Hypotheken gebruiken worden al sinds de zomer van 2021 tijdens het adviesgesprek – hét moment dat er toe doet – door middel van een niet te missen groene knop in de adviessoftware geattendeerd om het onderwerp woningverduurzaming mee te nemen. Onder de verduurzaamknop zitten twee vraagvelden. In deze velden geeft de adviseur aan of in het adviesgesprek verduurzaming aan de orde is gekomen, of de klant zijn woning gaat verduurzamen en zo ja op welke wijze hij dit financiert. Met de groene knop hoopt Figlo te voorkomen dat de adviseur die niet aan dit onderwerp heeft gedacht, pas bij het verzenden van zijn aanvraag stuit op de verplichte ‘groene’ vraagvelden van HDN.

Oplossingen creëren

NHG signaleert niet alleen, maar zet zelf ook stappen om woningverduurzaming toegankelijker te maken. Zo viel het op dat woningeigenaren van appartementen met een kleine Vereniging van Eigenaren (VvE’s met zeven of minder appartementen) sterk achterblijven met verduurzamen. Grote struikelblokken zijn de onderlinge afstemming en besluitvorming binnen de VvE, er vaak sprake is van achterstallig onderhoud, en het gebrek aan financiële reserves en collectieve financieringsmogelijkheden.

Voor NHG reden om samen met SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) een oplossing te creëren voor deze doelgroep. Het gaat om ruim 100.000 kleine VvE’s met bijna een half miljoen appartementseigenaren. Daarvan heeft 70 procent een energielabel D, E, F, of G. De markt ervaart onduidelijkheid in de regelgeving over de bancaire zorgplicht ten aanzien van kleine VvE’s, en vormt een belangrijke reden dat een financieringsoplossing voor deze doelgroep niet geboden wordt. Met de ‘Stimuleringslening kleine VvE met NHG’ kunnen appartementseigenaren sinds 1 november gezamenlijk als VvE een lening aangaan om te verduurzamen en achterstallig onderhoud weg te werken.

“Woningverduurzaming vraagt van de markt om groter te denken en meer samen te werken”

Kwijtscheldingsregeling

De VvE kan zelf de hoogte van de lening bepalen met een maximum van 25.000 euro per appartement en heeft ook keuze in de looptijd van de lening (10, 15 of 20 jaar). VvE’s die extra financiële zekerheid willen voor het gezamenlijk aangaan van de Stimuleringslening van SVn, kunnen deze aanvragen met NHG-garantie. Mocht een VvE-lid de lening niet meer kunnen betalen en de VvE heeft er alles aan gedaan om de achterstanden te verhelpen, dan staat NHG borg voor een mogelijke betalingsachterstand op de lening bij SVn. Omdat NHG een kwijtscheldingsregeling hanteert, zal de VvE de achterstand vaak niet alsnog hoeven te betalen. “Hiermee hebben we een groot struikelblok voor appartementseigenaren weggenomen. Namelijk de vraag wie er moet betalen als de buurman niet meer betaalt”, aldus Muters. NHG biedt op verzoek ook budget coaching aan als VvE-leden een betalingsachterstand oplopen.

Denk groter

Ook in de komende jaren blijft NHG zich inzetten voor het versnellen van verduurzaming om het risico op kwetsbaarheid van woningeigenaren te mitigeren. Muters: “Woningverduurzaming vraagt van de markt om groter te denken en meer samen te werken. Denk na over activering, maar ook over ontzorging van consumenten door een geïntegreerde klantreis te bieden waarin veel van de bestaande drempels zijn weggenomen. Begin voor de financiering met het vereenvoudigen van de energielening en zet er een garantie onder voor kwetsbare consumenten. Daarmee willen wij graag bij NHG met ketenpartners aan de slag.

De grootste urgentie om te verduurzamen zit bij de bestaande klant met een slecht energielabel. Daar zitten de mensen met de hoogste energierekening. Om die groep in beweging te krijgen zijn oplossingen nodig die een drempelloze verduurzaming tegen zo laag mogelijke kosten mogelijk maken.”

Dit interview is geplaatst in de InFinance-special Kansen & Visies 2023

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.