Beperkte nazorgplicht consumptief krediet

0

De Commissie van Beroep van Kifid heeft vandaag in een uitspraak bevestigd dat bij een consumptief krediet de nazorgplicht van een adviseur beperkt is. Dit omdat een consumptief (doorlopend) krediet geen ingewikkeld product is.

Adviseur VDZ heeft in 2005 voor klager een consumptief krediet afgesloten bij de Voordeelbank. In de jaren erna is er regelmatig contact geweest tussen de adviseur en de consument. Er is ook geprobeerd om het krediet te herfinancieren. Een poging in 2010 mislukte omdat de consument andere kredietovereenkomsten was aangegaan, zonder advies en medeweten van de adviseur. In 2016 is het doorlopend krediet bij de bank omgezet in een persoonlijke lening. Vanaf dat moment heeft de adviseur geen provisie meer ontvangen.

Nazorgplicht

Klager heeft tijdens het beroep bij Kifid opnieuw betoogd dat de financieel adviseur gedurende de looptijd te weinig zou hebben gedaan om het variabele rentetarief redelijk en acceptabel te houden. Klager is dan ook van mening dat de adviseur de nazorgplicht volgens de wet (Wft) niet is nagekomen. De Commissie van Beroep deelt die opvatting niet. “Het klopt dat de wet voorschrijft dat een adviseur een consument moet informeren over periodieke wijzigingen van de in rekening gebrachte rentetarieven. Echter, die verplichting geldt niet als de aanbieder, in dit geval de bank, die verplichting op zich neemt. De consument ontving rechtstreeks van de bank informatie over de gewijzigde rentetarieven. De adviseur was hiervan op de hoogte en heeft daarmee ingestemd. Er is dan ook geen sprake van overtreding van de Wft of andere toepasselijke lagere regelgeving.”

Geen complex product

De Commissie van Beroep gaat evenals de Geschillencommissie ook niet mee in de opvatting van de consument dat een consumptief krediet een complex product zou zijn. “Ook voor een niet-deskundige klant zijn de financiële gevolgen van een consumptief krediet goed te overzien. Sluit je een consumptief krediet, dan moet je rente betalen en het krediet aflossen. Omdat een consumptief (doorlopend) krediet geen ingewikkeld product is, geldt voor een adviseur of bemiddelaar een beperkte zorgplicht. Bij het afsluiten van de doorlopend kredietovereenkomst was het de consument duidelijk dat het rentetarief variabel zou zijn, dat de bank het tarief periodiek zou vaststellen en dat de bank de consument periodiek zou informeren over de wijzigingen in de variabele rente.”

Uitspraak

De financieel adviseur heeft volgens de Commissie van Beroep voldaan aan de beperkte nazorgplicht. De adviseur hoeft rentewijzigingen door de bank niet in de gaten te houden en het is ook niet aan hem om zelfstandig over het rentetarief met de bank te gaan onderhandelen. Gegeven de beperkte nazorgplicht heeft de financieel adviseur adequaat gehandeld door periodiek bij de consument te informeren of het product nog passend is en of verbeteringen mogelijk zijn. Voor vergoeding van enige schade aan de consument bestaat dan ook geen aanleiding. Daarmee neemt de Commissie van Beroep de eerder gedane uitspraak van de Geschillencommissie (GC 2018-641) over. De financiële dienstverlener niet-bindend is aangesloten bij Kifid.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.