‘Bemiddeling krediet tussen relaties past niet bij Erkend Hypothecair Planner’

0

Het bestuur van de NVHP vindt het optreden als bemiddelaar tussen vraag en aanbod van kapitaal tussen relaties van het kantoor buiten familieverband niet passen bij de vertrouwensfunctie die een Erkend Hypothecair Planner in acht dient te nemen.

Financieel adviseurs kunnen van relaties van het eigen kantoor, die hetzij beschikken over extra liquide middelen, dan wel juist behoefte hebben aan financiering buiten de reguliere bancaire kanalen, het verzoek ontvangen om, al dan niet tegen betaling, hen in contact te brengen met andere relaties van het kantoor. Maaike Verhoef (foto), secretaris NVHP: “Wij vinden dat niet passend bij de vertrouwenspositie die een Erkend Hypothecair Planner geacht wordt in te nemen. De elementaire waarborgen die de samenleving in wet- en regelgeving heeft opgenomen om te komen tot verantwoorde kredietverlening binnen een integer financieel stelsel zijn bij bemiddeling van kredieten buiten dit stelsel niet aanwezig en betrokkenheid daarbij dient daarom door een Erkend Hypothecair Planner vermeden te worden.”

Belangrijke waarborgen zijn moeilijk te realiseren

Het bestuur van de NVHP is van oordeel dat bij deze vorm van bemiddeling het daarnaast lastig is belangrijke waarborgen, voor onder meer degene die geld leent, te waarborgen. Hierbij kan gedacht worden aan onder meer:

  • De situatie bij renteverlenging;
  • Het afwezig zijn van de mogelijkheden klachten voor te leggen bij de geschillencommissie KiFiD;
  • Het ontbreken van vangnetconstructies in het geval van betalingsonmacht als gevolg van bijvoorbeeld scheiding of verlies van inkomen als gevolg van het coronavirus;
  • Het ontbreken van de mogelijkheid van adequaat toezicht door de AFM;
  • Het risico om op deze wijze mee te werken aan het ‘witwassen’ van gelden.

Terughoudend

Verhoef: “Financieel adviseurs die zich met deze vorm van bemiddeling inlaten, zullen zich bewust moeten zijn dat deze activiteiten mogelijk niet vallen onder hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering, terwijl het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrisico bij betrokkenheid bij deze bemiddelingsvorm aanzienlijk is. Deze aandachtspunten gelden in zekere mate ook wanneer een klant van een Erkend Hypothecair Planner zelf een particuliere geldschieter buiten familieverband heeft gevonden. Ook in die situatie is het naar het oordeel van het bestuur van de NVHP verstandig om terughoudend te zijn om bij een dergelijke transactie als adviseur/bemiddelaar op te treden.”

Dringende oproep

Daarnaast zal, als degene die de gelden ter beschikking stelt met meerdere relaties van het kantoor een dergelijke leningsovereenkomst aangaat, mogelijk in strijd handelen met de eisen zoals DNB die aan financiële instellingen stelt. Op grond van het bovenstaande doet het bestuur van de NVHP een dringende oproep aan haar leden om zeer terughoudend te zijn bij eventuele verzoeken om te bemiddelen tussen relaties van het kantoor, te bemiddelen tussen vraag en aanbod van kapitaal in het kader van hypothecair krediet en terughoudend te zijn om betrokken te raken bij adviestrajecten waarbij een consument buiten familieverband zelf een niet reguliere geldverstrekker heeft gevonden

 

 

 

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.