‘Beleggingsfondsen moeten beter informeren over duurzaamheid’

0

De informatieverschaffing van fondsen over duurzaamheidsrisico’s en duurzaamheidskenmerken is nog vaak te algemeen, daardoor krijgen beleggers te weinig inzicht in waar ze in investeren.

Dat is een van de conclusies van de AFM in een verkennend onderzoek onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen naar de toepassing van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Er is gekeken naar de naleving van artikelen 6, 8, en 9, die zich richten op de precontractuele informatieverschaffing in het prospectus.

57% heeft geen duurzame kenmerken

Van de Nederlandse fondsen geeft de fondsbeheerder bij 57% aan dat dit fonds geen duurzame kenmerken heeft. Door de SFDR wordt dit nu makkelijker inzichtelijk voor beleggers. Beheerders moeten voor alle fondsen toelichten hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsbeleid en inzicht geven in de waarschijnlijke effecten op het rendement.

Vraagtekens bij zelfkwalificatie

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat 35% van de (sub)fondsen door fondsbeheerders wordt gekwalificeerd als een fonds met ‘duurzame (ecologische of sociale) kenmerken’ en 8% geeft aan ‘duurzame beleggingen’ als doel te hebben. De AFM plaatst hier vraagtekens bij. Bij 46 van deze laatste groep fondsen is gekeken of dit predicaat op basis van de verschafte informatie passend lijkt. Voor slechts een deel is dit het geval.

Ruimte voor verbetering

De onderzochte ‘duurzame fondsen’ hebben informatie over duurzaamheidsrisico’s opgenomen in het prospectus, maar deze blijkt in veel gevallen te algemeen en mist diepgang. Een concrete beschrijving van de ‘duurzame doelstelling’ ontbreekt bijvoorbeeld of er is geen concrete beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken die het fonds wil promoten.

Nieuwe wetgeving op komst

De SFDR is nieuw en technische standaarden (RTS) moeten nog definitief worden vastgesteld. Ook komt er nog nieuwe wetgeving aan (taxonomie). Hierdoor wordt het steeds duidelijker hoe de wetgeving moet worden geïnterpreteerd. De AFM verwacht van de markt dat dit, samen met de leerpunten uit het rapport, straks zal leiden tot specifiekere informatie voor beleggers.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.