Belastingadviseurs: eigen woning hoort in box 3

0

Belast het bezit van vermogen in plaats van het inkomen uit dat vermogen. Dat is de opvallende voorkeur van veel leden van het Register Belastingadviseurs (RB). Een kleine meerderheid vindt verder dat fiscale behandeling van de eigen woning thuishoort in box 3. De waarde van de eigen woning moet dan tot 500.000 euro zijn vrijgesteld. Tegelijkertijd zouden de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait moeten verdwijnen.

RB, de beroepsorganisatie van adviseurs voor vooral het midden- en kleinbedrijf, heeft een enquête gehouden onder haar leden over wat er moet gebeuren met de huidige belasting op vermogen, de omstreden vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Deze heffing gaat uit van veronderstelde rendementen op sparen en beleggen. Sinds banken nauwelijks of geen rente meer betalen, schieten spaarders hierbij in: ze hebben geen inkomsten uit hun spaargeld, maar betalen wel belasting.

Oneerlijkheid

Meer dan 80% van de ruim 1500 Register Belastingadviseurs die de enquête invulden, vindt dat de eenvoud in de uitvoering van de vermogensrendementsheffing niet langer opweegt tegen de oneerlijkheid van de uitkomst voor veel belastingbetalers. Fundamenteel verandert er volgende week op Prinsjesdag niets aan die oneerlijkheid, zo is uitgelekt. Het kabinet wil vanaf 2021 wel de belastingvrije voet in box 3 verhogen, van 30.000 naar 50.000 euro vermogen.

Vermogensbelasting

Tot de invoering van de huidige rendementsheffing kende Nederland een vermogensbelasting. Die werd geheven over het vermogen en hield geen rekening met de inkomsten uit dat vermogen. Nederland stapte in 2001 van de vermogensbelasting af, onder meer omdat belastingplichtigen die eenvoudig konden ontwijken.

Poppenkast

Het meest gehoorde alternatief voor de huidige rendementsheffing is een belasting op basis van werkelijk behaalde inkomsten uit vermogen. Dan moeten echter ook vermogenswinsten, zoals hogere aandeelkoersen, worden belast. Dit voorkomt dat belastingplichtigen de heffing ontwijken door vermogensinkomsten fiscaal te presenteren als vermogenswinsten. Vervolgens is de vraag wanneer deze winsten moeten worden belast en of verliezen ook mogen worden afgetrokken. “Het voordeel van een vermogensbelasting is dat die stukken eenvoudiger is”, zegt Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB. “Bij een vermogensbelasting is helder waarvoor die geldt, zegt Schenk, namelijk bezit. ‘Nu is sprake van een forfaitair inkomen, dat je niet hebt gekregen maar waarover je wel belasting betaalt. Met die poppenkast moeten we ophouden.”

Coronacrisis

“Een vermogensbelasting sluit aan bij het advies van de Oeso om bezit zwaarder te gaan belasten zodra na de coronacrisis de overheidsfinanciën weer op orde moeten worden gebracht”, zegt Schenk. Hij tekent daar wel bij aan dat veel afhangt van het tarief. De fiscalist denkt aan tienden van procenten tot maximaal 1%. De RB-leden spreken zich uit voor een laag vast tarief voor vermogens tot 1 miljoen euro en een hoger tarief voor vermogens van meer dan 1 miljoen, na een belastingvrije voet van 50.000 euro.

Eigen woning

Een kleine meerderheid van de geënquêteerden (55%) vindt verder dat fiscale behandeling van de eigen woning thuishoort in box 3. De waarde van de eigen woning moet dan tot 500.000 euro zijn vrijgesteld. Tegelijkertijd zouden de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait moeten verdwijnen.

Achterstallig onderhoud

Het RB heeft tot nu toe steeds gepleit voor een belasting op de werkelijke opbrengsten uit vermogen in plaats van de forfaitaire heffing. Dat alternatief blijft bestaan, zegt Schenk. Het tegenargument van opeenvolgende kabinetten dat zo’n belasting voor de fiscus te ingewikkeld is in de uitvoering, wijst de fiscalist van de hand. ‘Misschien moet er bij de Belastingdienst wat aan achterstallig onderhoud worden gedaan, maar in het buitenland kan het ook’, zegt hij.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.