‘Belangrijke stap naar toekomstbestendig pensioen’

0

Minister Schouten heeft de Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Ger Jaarsma (foto), voorzitter van de Pensioenfederatie: “Het is een belangrijke stap naar een toekomstbestendig pensioenstelsel waarbij elke deelnemer duidelijk ziet welk pensioen voor hem of haar wordt opgebouwd. Zo wordt het stelsel transparanter.”

“Het is goed om te zien dat het parlement zich nu over de belangrijke stelselwijziging kan gaan buigen”, zegt Jaarsma. “In het nieuwe stelsel wordt duidelijker wat pensioenfondsen voor de deelnemer doen: ingelegde premies beleggen en er zo méér van maken. Die rendementen op beleggingen vloeien straks directer terug naar de opgebouwde pensioenen. Deelnemers kunnen dat effect zien op hun pensioenoverzichten. En omdat we van een pensioentoezegging naar een pensioenverwachting gaan, hoeven pensioenfondsen niet langer aan de hand van een risicovrije rente te berekenen hoeveel vermogen zij in kas moeten houden. Dat maakt het pensioenstelsel eenvoudiger en het vermogen in het fonds komt eerder vrij.”

Transparant en evenwichtig

Het pensioenakkoord had als doel een transparanter, evenwichtiger en eenvoudiger pensioenstelsel. Jaarsma: “Dit wordt alleen bereikt, wanneer bestaande pensioenaanspraken en -rechten worden ingebracht in het nieuwe stelsel. Door het ‘invaren’ van bestaand opgebouwd pensioen komt het samen met het nog op te bouwen pensioen in één regeling. Dat maakt het stelsel niet alleen transparanter, maar ook goedkoper en evenwichtiger: niet invaren leidt tot twee toezichtkaders met alle kosten van dien en zou de evenwichtige verdeling van het fondsvermogen beperken. Daarom is het goed dat invaren waarbij alle deelnemers meegaan het uitgangspunt is van de wetgeving.”

Verbeteringen

Jaarsma: “De Pensioenfederatie is verheugd verbeteringen te zien ten opzichte van het consultatiedocument van deze wet en wil constructief mee blijven denken, zoals tijdens de consultatie op de uitwerking van de wet die binnenkort voorligt. Uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid zijn daarbij belangrijkste thema’s, evenals voldoende ruimte voor pensioenfondsbestuurders om keuzes te kunnen maken die in het belang zijn van hun specifieke deelnemersgroep. Nu is het tijd voor de volgende stap. Pensioenfondsen zijn al aan de slag met de voorbereidingen. Ze kunnen nu ook met de sociale partners concreet keuzes gaan maken die passen bij hun deelnemers. Zo kunnen we met z’n allen een succes maken van deze overgang naar een toekomstbestendig pensioenstelsel.”

Indexatie

De Pensioenfederatie verwelkomt de tijdelijke mogelijkheid om de pensioenen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105%. Met de oplopende inflatie wordt de roep om indexatie van pensioenen alleen maar groter. Pensioenfondsen die het verantwoord vinden om de pensioenen te laten meestijgen met de prijzen, krijgen door deze maatregel meer ruimte om dit te doen.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.