Bedrijfsschadeclaims bereiken een nieuw niveau

0

In de afgelopen vijf jaar waren brand en explosie, natuurrampen en gebrekkig vakmanschap of onderhoud, de belangrijkste oorzaken van verlies in waarde van verzekeringsclaims, zo blijkt uit de ‘Global Claims Review 2022’ van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Door een brand in een druk magazijn worstelt een bedrijf met de vervanging van zijn buffervoorraad; een ransomware-aanval verstoort de IT-systemen van een bedrijf; het gebruik van industriële kleefstoffen in de productie resulteert in een kostbare terugroepactie van producten. Elke dag ondervinden bedrijven over de hele wereld, evenals hun verzekeraars, verschillende vormen van verliezen die in de miljoenen dollars lopen.

“Verzekeringsclaims van bedrijven zijn de afgelopen vijf jaar groter geworden als gevolg van onder andere hogere waarden van eigendommen en activa, complexere toeleveringsketens en de toenemende concentratie van blootstellingen op één locatie, onder meer in gebieden die gevoelig zijn voor natuurrampen”, zegt Thomas Sepp, Chief Claims Officer en RvB-lid AGCS.

Over de toekomst is hij evenmin positief. “Die ziet er voorlopig niet rooskleuriger uit. Bedrijven en hun verzekeraars hebben op een veerkrachtige manier de gevolgen van de pandemie opgevangen, maar de aanhoudende oorlog in Oekraïne, een piek in de kosten en frequentie van bedrijfsschades, en het aanhoudend hoge niveau van cyberclaims zorgen voor nieuwe uitdagingen. Tegelijkertijd blijven de twee belangrijkste oorzaken van schadeclaims brand en natuurrampen, die beide belangrijke schadefactoren voor bedrijven vormen. Last but not least zal het effect van de wereldwijd sterk stijgende inflatie de claimkosten verder onder druk zetten.”

Inflatie en schaarste

Schadeclaims op eigendoms- en bouwverzekeringen zijn volgens Sepp in het bijzonder gevoelig voor een hogere inflatie, aangezien verbouwingen en reparaties verband houden met de kosten van materialen en arbeid, terwijl tekorten en langere levertijden de bedrijfsschade opdrijven. Andere verzekeringsvormen, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en algemene aansprakelijkheid, zijn echter ook gevoelig voor inflatoire druk als gevolg van stijgende kosten van juridische hulp en hogere uitkeringen.

Sepp: “Vervanging is duurder en duurt langer, wat betekent dat zowel de materiële schade als de bedrijfsschade waarschijnlijk aanzienlijk hoger zullen uitvallen. Het bijwerken van de verzekeringswaarden voor alle nieuwe contracten is daarom een dringende zorg voor verzekeraars, brokers en verzekerden. Gebeurt dit niet, dan lopen onze klanten het risico dat zij in geval van schade geen volledige vergoeding ontvangen, terwijl verzekeraars het gevaar lopen dat zij risico’s te laag inschatten.

De verzekeringsmarkt heeft al een aantal claims meegemaakt, waarbij er een aanzienlijk verschil was tussen de door de verzekerde opgegeven waarde en de werkelijke vervangingswaarde. Bij een schadeclaim voor een bedrijfspand dat in de bosbranden van 2021 in Colorado was verwoest, bleek bijvoorbeeld de herbouwwaarde vanwege een combinatie van inflatie, stijging van de vraag en onderverzekering, bijna twee keer zo hoog als de opgegeven waarde.”

Belangrijkste oorzaken van claims

AGCS heeft de belangrijkste oorzaken van schade voor bedrijven geïdentificeerd aan de hand van ruim 530.000 verzekeringsclaims in meer dan 200 landen en gebieden, waarbij AGCS tussen 2017 en 2021 betrokken is geweest. Deze schadeclaims hebben een geschatte waarde van 88,7 miljard euro, wat betekent dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen de afgelopen vijf jaar gemiddeld meer dan 48 miljoen euro per dag hebben uitgekeerd om verliezen te dekken.

Natuurrampen

Branden hebben in vijf jaar tijd tot meer dan 18 miljard euro aan verzekeringsclaims geleid, zo blijkt uit de analyse. Zelfs de gemiddelde claim bedraagt ongeveer 1,5 miljoen euro. Natuurrampen (15%) vormen wereldwijd de tweede grootste schadeoorzaak als het op de waarde van schadeclaims aankomt. De top vijf oorzaken (op basis van ruim 20.000 claims over de hele wereld):

  1. Orkanen/tornado’s (29%)
  2. Storm (19%)
  3. Overstroming (14%)
  4. Vorst/ijs/sneeuw (9%)
  5. Aardbeving/tsunami (6%)

Orkanen en tornado’s zijn de duurste schadeoorzaken, onder meer doordat twee van de laatste vijf Atlantische orkaanseizoenen (2017 en 2021) tot de drie meest actieve en dure ooit behoren, net als de tornado activiteit die onlangs een record heeft gebroken.

Nederland

In Nederland zijn de drie belangrijkste oorzaken van schade:

  1. Brand en explosie
  2. Productgebreken
  3. Menselijke en bedieningsfouten

René van Walsum, Head of Claims bij Allianz Global Corporate & Specialty Benelux: “Het is niet verrassend dat brandschade tot de meeste bedrijfsverzekeringsverliezen leidt, zowel wereldwijd als in de Benelux. De Claims Review van dit jaar laat zien dat jarenlange verbeteringen in risicobeheer en brandpreventie nog niet tot een volledige inperking van brand- of explosieschade hebben geleid, wat bewijst dat we nog een weg hebben te gaan.”

Covid-19 en Oekraïne

Het rapport onderzoekt ook de verzekeringsimpact van recente specifieke schadegevallen, zoals de pandemie en de Oekraïnecrisis. De verzekerde verliezen van Covid-19 bedragen meer dan 40 miljard dollar, waarbij het grootste deel van de schadeclaims het gevolg is van annuleringsverzekeringen en bedrijfsonderbrekingen bij bedrijven die door lockdowns zijn getroffen. De pandemie heeft ook een domino-effect veroorzaakt, zoals overspannen toeleveringsketens, verhoogde inflatie en financiële insolventies.

De verwachte verzekerde verliezen door de oorlog in Oekraïne zijn volgens AGCS vergelijkbaar met die van een middelgrote natuurramp, maar gespecialiseerde markten, zoals luchtvaartverzekeringen, zouden evengoed onevenredig zwaar kunnen lijden.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.