Bedrijfsleven verwacht minder omzet en personeel

0

Ruim 22% van de bedrijven met 5-20 werknemers in het niet-financiële bedrijfsleven verwacht de crisis in de huidige vorm niet te overleven als deze langer dan twee maanden duurt en 56% als dit langer is dan zes maanden. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van het CBS, KVK, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW, met de steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze wordt gehouden onder bedrijven met 5 of meer werkzame personen in het niet-financiële bedrijfsleven. Dat zijn alle bedrijven zonder de banken, de verzekeraars en de pensioenfondsen. De gegevens voor dit (deel)onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis zijn verzameld in de maand april 2020.

Omzetdaling

Een ruime meerderheid van alle ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven gaat er volgens dit onderzoek uit van een afname in het tweede kwartaal van omzet en personeelssterkte door de coronacrisis. Bijna de helft van deze ondernemers verwacht verder dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. Mocht de coronacrisis langer dan twaalf maanden duren dan verwacht 60% dat het doek voor hun bedrijf valt in de huidige vorm. Een groot aantal ondernemers (31%) geeft aan niet te kunnen zeggen hoe lang de crisis maximaal mag duren opdat de continuïteit van hun bedrijf niet in gevaar komt.

Horecaondernemers

In alle sectoren vrezen ondernemers voor de continuïteit van hun bedrijf. De ondernemers in de horeca zijn daarbij begin april het meest pessimistisch. Bijna 36% denkt het bedrijf gedurende hooguit twee maanden coronacrisis te kunnen continueren en 33% drie tot maximaal zes maanden. Slechts 5% verwacht langer dan een jaar op dezelfde voet door te gaan. Mocht de crisis meer dan zes maanden duren dan verwacht ook een meerderheid van de ondernemers in de auto- en motorbranche, de bouw en in de sector cultuur, sport en recreatie dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt. Ondernemers in de verhuur en handel in onroerend zien de continuïteit van hun bedrijf het minst gevaar lopen door de coronacrisis: slechts 4% denkt het maximaal twee maanden vol te kunnen houden. In de detailhandel kan de helft van de ondernemers geen inschatting maken hoe lang hun bedrijf het kan volhouden.

Minder personeel

Ongeveer 75% van de ondernemers gaat uit van een afname van de omzet door corona in het tweede kwartaal, bijna 44% verwacht een omzetdaling van meer dan 20%. Slechts 6% van het totaal aantal ondernemers verwacht een omzettoename. Dit is met name in de detailhandel (27%) en vervoer en opslag (8%). Naast een omzetdaling verwacht een ruime meerderheid van bedrijven ook een afname van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Bijna een kwart van de bedrijven verwacht de hoeveelheid personeel met zelfs meer dan 20% te moeten reduceren als gevolg van de coronacrisis.

In de horeca wordt voor het tweede kwartaal het meeste verlies aan werkgelegenheid verwacht, 85% verwacht het personeelsbestand te moeten afslanken, waarvan bijna 60% met meer dan 20%. In de auto- en motorbranche en in de sector cultuur, sport en recreatie verwacht ruim 60% van de ondernemers reductie van personeel.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.