‘Banken moeten betalingsproblemen in vroeg stadium erkennen’

0

Tegen de achtergrond van de huidige economische crisis dienen banken tijdig betalingsproblemen te erkennen en hun voorzieningenbeleid hierop aan te passen. Dat zegt DNB op basis van een verkenning over het toezicht de toezichthouder.

De huidige economische crisis wordt niet veroorzaakt door onevenwichtigheden in de financiële sector, aldus de toezichthouder. “Dit maakt deze crisis anders dan de financiële crisis van ruim tien jaar geleden. Overheden hebben een hoop verlichtende maatregelen genomen die de initiële schok helpen op te vangen. De maatregelen zorgen er echter ook voor dat de volle impact van de economische crisis voor banken vertraagd naar voren komt. Zo hebben banken voor een deel van hun leningenboek geaccepteerd dat betalingen tijdelijk werden opgeschort. Een groot deel van de klanten is in staat hun lening alsnog terug te betalen. Dat legt bij banken de nadruk op het tijdig erkennen van betalingsproblemen, en mogelijk ook op aanpassingen in hun voorzieningenbeleid.”

1900 miljard euro

In totaal hebben Nederlandse banken op dit moment voor bijna 1900 miljard euro aan leningen uitstaan. Voor het overgrote deel van deze leningen – circa 96% – verwachten banken dat klanten aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. Over ruim 50 miljard euro van deze leningen hebben Nederlandse banken betalingsuitstel gegeven. In totaal is met dit betalingsuitstel een bedrag van ruim 3 miljard euro gemoeid, wat gelijk staat aan ongeveer 1,8% van het kernkapitaal van banken. Na afloop van de moratoria wordt van deze klanten weer verlangd dat zij de rente en/of aflossing op de lening betalen. Gekeken moet worden of zij dit ook kunnen. Voor een groot deel van deze klanten, circa 69%, verwachten banken dat zij hun lening kunnen terugbetalen. Voor een klein deel van de klanten, nog geen 2%, verwachten banken dat zij niet in staat blijken te zijn de lening terug te betalen. Bij 29% van de klanten is er op dit moment geen sprake van betalingsproblemen, maar houden banken wel rekening met hogere kredietverliezen in de toekomst.

Banken verhogen voorzieningen

Banken kunnen zich voorbereiden op hogere verliezen in de toekomst door hier voorzieningen voor te treffen. Banken hebben al flink hogere voorzieningen getroffen sinds het begin van de coronacrisis, al is recent een afvlakking te zien. De toename in voorzieningen blijkt onder meer uit de hoeveelheid voorzieningen ten opzichte van de omvang niet-presterende leningen.

Meer inzet nodig

De steunmaatregelen tezamen hebben lucht gegeven in onzekere tijden, maar hebben ook de eigenschap om risico’s vertraagd naar voren te laten komen. Zo verwacht ook de ECB dat de maximale impact op het kapitaal van banken in de Eurozone pas in 2022 gevoeld zal worden. In het toezicht zal DNB daarom scherp blijven letten op het tijdig erkennen van betalingsproblemen bij klanten van banken. “Daarbij is het van belang dat banken hun totale leningenboek, en in het bijzonder de leningen waarover moratoria zijn verstrekt, onder de loep nemen en beoordelen of daar leningen tussen zitten waarvan het niet of minder waarschijnlijk is dat ze worden terugbetaald”, aldus DNB.

Les uit de financiële crisis

“Een les uit de financiële crisis is dat het traag erkennen en afhandelen van hoge aantallen leningen met betalingsproblemen economisch herstel uiteindelijk belemmert”, zegt de toezichthouder. “Ondanks de operationele uitdagingen is het daarom van belang dat banken op tijd deze risico’s en kwetsbaarheden onderkennen en inzetten op een prudent risicomanagement. Daarbij moet waar nodig worden ingezet op beheersings-strategieën zoals herstructureringen en afwaardering, met oog voor de klant. Het reeds oplopen van de voorzieningen is een indicatie dat banken verwachten dat kredietverliezen zullen toenemen. Deze ontwikkeling, gecombineerd met structureel lage winstgevendheid, onder andere ingegeven door het lage renteniveau, is een uitdaging voor banken.” DNB moedigt juist in deze tijden een prudent voorzieningenbeleid ten zeerste aan en roept banken op hier in de komende periode op in te blijven zetten.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Deel dit artikel

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.