‘Balans zoeken in afwikkeling letselschade’

0

De afwikkeling van letselschade is nog altijd flink in beweging. Dat blijkt uit het jaarverslag 2012 van de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV). Het PIV verwacht dit jaar zowel van de wetgever als vanuit de branche nieuwe initiatieven voor immateriële schadeposten, waaronder smartengeld. Daarbij is het volgens directeur Theo Kremer van belang ,,dat we ons focussen op een goede balans”.

Kremer doelt daarmee op een goede balans tussen slachtoffertevredenheid, een efficiënt systeem en een betaalbare schadelast. ,,In ons jaarverslag leggen we niet voor niets de nadruk op een goede en tijdige
oplossing van geschillen. De praktijk heeft allang bewezen dat geschilpunten tijdig moeten worden herkend, zodat partijen samen tot een oplossing kunnen komen. In die zin zijn we ook ingenomen met de aanbevelingen van het Verbond om een slachtoffer een geschiloplossing aan te bieden als hij drie jaar na het ongeval vindt dat hij niet goed is behandeld.”

Daarnaast is het PIV positief over de diepteanalyse naar de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) die vorig heeft plaatsgevonden. Voor het afwikkelen van letselschade, die in het verkeer is
veroorzaakt, wordt in deze GBL een termijn van twee jaar als norm genoemd. In 2010 heeft consultant Eiffel een nulmeting gedaan om te achterhalen hoe groot het percentage is dat daadwerkelijk binnen die termijn is afgewikkeld. En in 2012 is een vervolgonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat 91,6 procent van de letselzaken na twee jaar is afgewikkeld. Positief nieuws ten opzichte van de negentig procent bij de nulmeting in 2010, maar desondanks is het PIV van mening dat het nog lager kan. Kremer: ,,We moeten ons niet blind staren op het succes en bovendien mag de twee jaar geen doel op zich zijn. Elke zaak moet zo efficiënt mogelijk worden behandeld. Als een dossier binnen twee jaar is afgewikkeld, maar later blijkt dat het ook binnen zes maanden had gekund, dan had dat dus ook beter gemoeten.”

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.

Over de auteur

Redactie InFinance

De redactie is verantwoordelijk voor de dagelijkse nieuwsupdates op de website InFinance.nl en nieuwsbrief InFinance Daily.

Reacties zijn gesloten voor dit bericht.